Page 40

DK-bladrepdf

44 Lejebetingelser Bestilling Foretages hos Blåvand Feriehusudlejning. Ring Direkte til os på tlf. 75 27 52 22 og vi sender dem tilbud eller ordrebekræftelse. Eller brug lejebeviset i kataloget. Der kan også bookes på www.blaavand-ferienhaus.dk. Lejeperiode/skiftedag Ankomst og afrejse lørdag, minimum 7 dage. Nogle huse kan dog lejes for 5 dage i d-e-sæson. Lejevilkår 1. Feriehuset/lejligheden må maximalt beboes af det antal personer som er opgivet i beskrivelsen af huset/ lejligheden. Heraf skal den ene person være den, der har indgået lejemålet. 2. Ankomst kan normalt finde sted mellem kl. 10.00-16.00 på ankomstdagen – dog kan indflytningen ifølge kontrakten først forventes kl. 14.30. Skulle feriehuset/lejligheden være fri før kl. 14.30 kan indflytning naturligvis finde sted. 3. Det bemærkes, at lejemålet ikke omfatter håndklæder, viskestykker og sengelinned. 4. Lejer hæfter fuldt ud for feriehusets/lejlighedens inventar, og evt. skader eller mangler må straks ved ankomsten meddeles vort kontor. Særligt bemærkes, at lejer hæfter for skader forvoldt af øvrige beboere i det lejede feriehus/ lejlighed. 5. Lejer skal selv sørge for den daglige rengøring og slutrengøring. Slutrengøring kan bestille. I tilfælde hvor feriehuset/ lejligheden ikke er efterladt i rengjort stand, bestiller vi rengøring på lejers regning. 6. Lejebeviset er bindende for lejeren, så snart underskrift haves. 7. Senest 7 dage efter kontraktens underskrift skal 50% af lejebeløbet indbetales til vort kontor. Lejemålet er først bindende for udlejer, når udlejer har modtaget de 50% af lejen, og indtil da er udlejer berettiget til at disponere frit over lejemålet. Restlejen skal indbetales senest 7 dage før ankomst, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved bankoverførsler beregner bankerne sig nogen gange et gebyr. Dette gebyr fratrækkes det over førte beløb, inden vi modtager pengene, hvorfor dette beløb vil blive opkrævet hos Dem ved ankomst. 8. Bureauet forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra lejeobjektets ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller at erstatte et lejet lejeobjekt med et andet. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen naturligvis blive tilbage-betalt. 9. Telte og campingvogne må ikke opstilles på grunden. 10. Ejeren såvel som udlejeren påtager sig ikke noget ansvar overfor lejeren sålænge denne bebor boligen. Hverken for lejeren eller dennes ejendom er der tegnet nogen forsikring. 11. Afbestillingsgebyr i tilfælde af annulering/ændring: fra bookingsdato og indtil 30 dage før ankomst=50% af den samlede leje. Fra 30 dage før ankomst til ankomstdag=100% af lejebeløbet. 11a. Annullering ved sygdom/ulykke. Lejer kan tilvælge ret til omkostningsfrit at annullere lejeaftalen ved særskilt betaling af gebyr udgørende 5,0 % af den samlede leje, minimum kr. 150,00, dog såfremt ret til omkostningsfri annullering bestilles senest i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Retten til omkostningsfrit at annullere lejeaftalen kan alene anvendes, såfremt en af de registrerede deltagere ved dokumentation i form af lægeerklæring, dokumenterer at være ude af stand til at gennemføre ferien på tidspunktet for lejeaftalens afvikling. Deltagende kroniske syge, gravide og personer over 75 år kan ikke anvende retten til omkostningsfri annullering, uanset om andre registrerede deltagere måtte have betalt gebyr herfor, og giver heller ikke andre deltagere vedr. samme lejekontrakt ret til at annullere omkostningsfrit, såfremt en af førnævnte undtagede personer, måtte fremskaffe lægeerklæring. Gebyr for omkostningsfrit at kunne annullere refunderes ikke, ligesom gyldig lægeattest skal foreligge hos Blåvand Feriehusudlejning senest 3 dage før ankomst. 12. Bureauet påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve lejeobjektet (f.eks. ændrede bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, nedlæggelse af trafikruter, butikker, vej- og byggearbejder, ligesom bureauet ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, lukning af offentlige svømmehaller etc.)). 13. Udlejeren formidler de i kataloget beskrevne boliger, om hvilken alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning, men vi påtager os dog ikke ansvaret for evt. ændringer fra ejerens side. Evt. reklamationer over mangler ved boligen ved lejemålets start bedes omgående meddelt os. Vi vil herefter sørge for at manglerne udbedres. Der kan ikke reklameres efter lejemålets afslutning. Udlejer er ikke ansvarlig for akutte opståede mangler i lejeperioden, dog forpligter denne sig til at afhjælpe akut opståede mangler. Opståede fejl og mangler i lejeperioden berettiger ikke lejeren til prisnedslag. 14. Kaution der opkræves en kaution på kr. 2900 sammen med anden rate på pool-huse. 15. Ekspeditiongebyr på kr. 110 per lejemål betales sammen med 1.rate. Der tages forbehold for evt. trykfejl.


DK-bladrepdf
To see the actual publication please follow the link above