Page 5

Jagt&Jæger 0116

JAGT Den tunge taske gjorde det alt andet end nemt at holde balancen, da jeg skridt for skridt masede mig gennem det næsten flydende mudder. Et fejltrin ville ikke alene være ærgerligt, når jeg nu havde kørt den lange vej fra Jyske Ås til Salling for at opleve et ægte vildandetræk. Det vil også være fatalt for mit udstyr. Det var skridt for skridt, og jeg var da også sidste mand i den lille femmands gruppe, der kunne sætte fødderne på mere fast grund. Intet ud af intet Den lavvandede sø cirka midt mellem landsbyen Åsted og Glyngøre som betyder den grusede strandbred ved sumpen, er ikke kommet ud af ingenting. Det store vandområde er en del af et ambitiøst reetableringsprojekt. Den oprindelige Grynderup Sø blev nemlig afvandet i midten af 1800-tallet, hvorefter de indvundne arealer blev anvendt til landbrugsdrift. Men tiderne skifter. Der kom mere fokus på natur og miljø, og det drænede søområde er nu atter sat under vand. Et ganske ambitiøst projekt, da det genetablerede vådområde omfatter ikke mindre end 400 ha, hvoraf ca. 150 ha er sø med en lang og bugtet randzone. Miljømilliarden Projektet blev finansieret af Den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet Miljømilliarden, der støtter frivillige aftaler mellem lodsejere. Det ambitiøse projekt krævede da også engagement fra en række jordbesiddere. I forbindelse med projektet er der gennemført en jordfordeling, som har omfattet ikke mindre end 70 ejendomme og 620 ha. Størstedelen af det nye vådområde er fortsat privatejet, men Naturstyrelsen har overtaget ca. 80 ha af området. Resultatet er et vådområde med en vandstand på ca. 1 meter over Limfjordens daglige vande, og det er beregnet, at projektet vil mindske udledning af kvælstof til Limfjorden med cirka 85 tons om året. Februar / Marts 5


Jagt&Jæger 0116
To see the actual publication please follow the link above