5 God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet

Faelles_velfaerd

5God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Et produktivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for velfærdssamfundet. Den offentlige sektor skal derfor understøtte erhvervslivets aktiviteter gennem hensigtsmæssige rammevilkår og en serviceminded, professionel og hurtig sagsbehandling. 100 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor PEJLEMÆRKER Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Den offentlige sektor bidrager til at skabe et erhvervsvenligt klima i Danmark. Det er nødvendigt for en lille, åben økonomi som den danske, at virksomheder i Danmark agerer under hensigtsmæssige rammevilkår og oplever en serviceminded og effektiv offentlig sektor, som ikke skaber unødige administrative belastninger for virksomhederne. God service fra det offentlige til erhvervslivet giver et godt grundlag for at skabe vækst. Skatter og afgifter udgør en væsentlig del af de overordnede rammer for virksomhederne. Med Aftaler om Vækstplan DK i foråret 2013 blev der taget vigtige skridt på skatte- og afgiftsområdet for at skabe konkurrencedygtige rammevilkår for danske virksomheder. Senest er der med Aftale om en vækstpakke 2014 sket yderligere lempelser af virksomhedernes energiomkostninger. Men hensigtsmæssige rammevilkår handler om andet og mere end skatter og afgifter. Gode rammevilkår handler også om, at det skal være let at drive virksomhed. Enklere regler og færre krav frigør ressourcer i virksomhederne og styrker deres konkurrencedygtighed. En reduktion i regler og krav kan dermed have samme effekt som en afgifts- eller skattelettelse – nemlig lavere omkostninger for virksomhederne.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above