Page 103

Faelles_velfaerd

101 Regeringen arbejder løbende på at reducere administrative byrder og forenkle regler. I perioden fra regeringen tiltrådte og til udgangen af 2014 blev de årlige administrative byrder for virksomhederne reduceret med 456 mio. kr. Set i et internationalt perspektiv har Danmark en forholdsvis stor offentlig sektor, som løser mange centrale samfundsopgaver. Og en stor del af den offentlige sektors opgaveløsning påvirker erhvervslivet direkte eller indirekte. Det gælder bl.a. implementering af erhvervsregulering, effektiviteten i den offentlige administration, uddannelse af børn, unge og voksne, udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen og sundhedssystemet. På flere af disse områder investerer regeringen massivt for at skabe grundlag for både vækst i den private sektor og høj kvalitet i den offentlige service. Bl.a. gennemføres i de kommende år en række væsentlige infrastrukturprojekter inden for både den kollektive trafik og anlæg af veje og broer mv. Det drejer sig bl.a. om etablering af Femern Bælt-forbindelsen, anlæg af en motorvej mellem Herning og Holstebro i regi af Infrastrukturfonden og opgradering af jernbaneinfrastrukturen i regi af Togfonden DK, jf. boks 5.1.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above