Page 104

Faelles_velfaerd

Boks 5.1 Større offentlige investeringsprojekter i de kommende år 2014-priser Kvalitetsfonden Kommunale investeringer på folkeskole, dagtilbud og ældreområdet Investering: 22 mia. kr. Periode: 2009-2018 Transportområdet Infrastrukturfonden Investering: 101 mia. kr.* Periode: Kvalitetsfonden En ny sygehusstruktur (inkl. regional medfinansiering) Investering: 45 mia. kr. Periode: 2009-2024 Energiområdet 2009-2020 Planlagte investeringer i Energinet.dk 102 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Transportområdet Femern Bælt-forbindelsen Investering: 55 mia. kr. Periode: 2015-2021 Transportområdet Togfonden DK Investering: 28 ½ mia. kr. Periode: 2014 og frem Transportområdet Metro Cityringen (inkl. afgrening til Norhavn) Investering: 26½ mia. kr. Periode: 2009-2018 Transportområdet Metroafgrening til Sydhavn Investering: 8½ mia. kr. Periode: 2014-2023 Investering: 27 mia. kr. Periode: 2014-2023 Anm: * angivet i løbende priser. Kilde: Transportministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Initiativerne vil – ud over at skabe værdi for borgerne – styrke den private sektors mulighed for at transportere varer og tjenester og dermed fremme konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Regeringen har i 2014 offentliggjort en samlet strategi for offentlige investeringer med henblik på at styrke prioriteringen på området.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above