Page 105

Faelles_velfaerd

103 Regeringen investerer ligeledes massivt i forskning og opfylder målsætningen om, at de offentlige forskningsinvesteringer skal udgøre mindst 1 pct. af BNP. Med etableringen af Danmarks Innovationsfond sikres det, at de offentlige investeringer i forskning og udvikling i øget omfang bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer og til at skabe vækst og beskæftigelse. Dertil styrkes koblingen mellem forskningen og erhvervslivets teknologi- og innovationsindsats, og det danske forsknings- og innovationssystem forenkles markant. I et internationalt perspektiv er Danmark godt med, når det gælder samspillet mellem virksomhederne og den offentlige sektor. Vi placerer os godt i de fleste landesammenligninger af erhvervsvenlighed, hensigtsmæssig erhvervsregulering og god og gennemsigtig offentlig administration, jf. fx boks 5.2. Boks 5.2 Danmark er ifølge Verdensbankens ”Ease of Doing Business”-indeks blandt de mest erhvervsvenlige OECD-lande 1 4 5 6 7 8 9 10 New Zealand USA Danmark Island Storbritannien Placering blandt OECD-lande Anm.: Boks 5.2. viser Verdensbankens rangering af erhvervsvenlighed (”the ease of doing business”) baseret på 2014-tal. For at sikre sammenlignelighed er kun OECD-lande medtaget i tabellen. Danmark ligger nummer 4 blandt alle de 189 undersøgte lande. Rangeringen er baseret på en vurdering af mulighederne for virksomheder på ti centrale områder, herunder opstart, betaling af skat, opnåelse af kredit, procedurer ved handel, mv. Kilde: Verdensbanken. Australien Sverige 2 3 Sydkorea Norge Finland Men Danmark står fortsat over for udfordringer med at sikre en konkurrencedygtig og produktiv privat sektor, som kan skabe vækst og bidrage til finansieringen af velfærd i Danmark. Derfor sigter regeringen også mod, at den offentlige sektor i fremtiden i endnu højere grad skal understøtte gode rammevilkår for erhvervslivet og sikre god service over for virksomheder i Danmark. To af de områder, hvor regeringen navnlig har gennemført eller fremlagt forbedringer, er: ■ En styrket indsats for en kvalificeret arbejdsstyrke med erhvervsrelevante kompetencer ■ Bedre og mere serviceminded sagsbehandling i stat og kommuner på virksomhedscentrale områder samt færre administrative byrder for virksomhederne


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above