En kvalificeret arbejdsstyrke med erhvervsrelevante kompetencer

Faelles_velfaerd

En kvalificeret arbejdsstyrke med erhvervsrelevante kompetencer Adgang til kvalificeret og veluddannet arbejdskraft er centrale forudsætninger for en høj produktivitetsvækst og konkurrencedygtige virksomheder. Derudover er uddannelse for mange mennesker en vigtig nøgle til at kunne realisere deres potentiale og skabe et godt liv. Uddannelsesniveauet i Danmark er steget betydeligt de seneste årtier – målt ved andelen, der har taget en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse, jf. figur 5.1. Et øget uddannelsesniveau er dog ikke et isoleret dansk fænomen, men en del af en international tendens. Uddannelse er således fortsat en vigtig prioritet, så Danmark også i fremtiden har en veluddannet arbejdsstyrke i et internationalt perspektiv. Regeringens ambitiøse mål om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, heraf 25 pct. en lang videregående uddannelse, vil ifølge de seneste prognoser blive mere end opfyldt, jf. figur 5.2. Figur 5.1 Andel af 30-59-årige med videregående uddannelse og ungdomsuddannelse er steget 80 60 40 20 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 104 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor 2008 2010 2012 Lang videregående Mellemlang videregående Kort videregående Erhvervsfaglig Gymnasium Grundskole Anm.: I figur 5.1 indgår personer med uoplyst uddannelsesniveau ikke i opgørelsen. Kilde: Danmarks Statistik.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above