Page 107

Faelles_velfaerd

105 Figur 5.2 Status for uddannelsesmålsætninger Regeringens uddannelsesmålsætninger Pct. af en ungdomsårgang Anm.: * Ifølge Undervisningsministeriets aktuelle prognoser forventes 62,4 pct. og 29,3 pct. af den ungdomsårgang, der gik ud af 9. klasse i 2013 inden for de efterfølgende 25 år at have henholdsvis en videregående og en lang videregående uddannelse. Kilde: Undervisningsministeriet. 62,4 pct.* forventes at gennemføre en videregående uddannelse 29,3 pct.* forventes at gennemføre en lang videregående uddannelse Pct. af en ungdomsårgang Målsætning: 60 pct. Målsætning: 25 pct. Den offentlige sektor spiller en afgørende rolle i uddannelse af både børn, unge og voksne. Regeringen investerer massivt i, at dette også skal være tilfældet i fremtiden. I disse år er der rekordstore optag på de videregående uddannelser, og regeringen har prioriteret at finansiere de store optag med betydelige ressourcetilførsler til uddannelserne. Det er en investering i fremtiden. I takt med at flere får en uddannelse, er det i stigende grad vigtigt at sikre uddannelsernes anvendelighed for arbejdsmarkedet. Det vil understøtte virksomhedernes mulighed for også i fremtiden at kunne ansætte kvalificerede medarbejdere. Derfor nedsatte regeringen i oktober 2013 et uafhængigt udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser (Kvalitetsudvalget). Udvalget er kommet med anbefalinger i to delrapporter fra henholdsvis marts og oktober 2014 samt en afsluttende rapport i januar 2015. Regeringen har fulgt op på en række af Kvalitetsudvalgets anbefalinger i Aftale om en vækstpakke 2014. Reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne bidrager til, at børn og unge får bedre mulighed for at erhverve sig kompetencer, der kan give et godt udgangspunkt for deres senere arbejdsliv. Endvidere har regeringen med Aftaler om Vækstplan DK og Aftale om en vækstpakke 2014 taget vigtige skridt til at skabe mere og bedre voksen- og efteruddannelse, flere og bedre praktikpladser samt øge relevansen af de videregående uddannelser, jf. boks 5.3.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above