Page 108

Faelles_velfaerd

Boks 5.3 En veluddannet og velkvalificeret arbejdsstyrke til gavn for den enkelte og fællesskabet Voksen- og efteruddannelser forbedres gennem en udmøntning af en pulje på 1 mia. kr. Det sker ved at: Sikre voksne gode grundlæggende færdigheder Hjælpe flere ufaglærte til at blive faglærte Fokusere de statslige midler mod kurser, som øger jobmobiliteten og giver mulighed for at opnå nye, erhvervsrettede kompetencer Give flere faglærte og ufaglærte mulighed for at deltage i efteruddannelse Hjælpe flere faglærte til at tage en videregående uddannelse Gøre det muligt for voksne i højere grad at få godskrevet deres kompetencer Derudover skal der i samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter skabes flere og bedre danske praktikpladser. Det sker ved at: Udvide prøveperioden for elever i skolepraktik Øge fokus på praktiksøgende elever Styrke det praktikopsøgende arbejde Desuden vil regeringen arbejde for at skabe større sammenhæng mellem de kompetencer, der opnås på de videregående uddannelser, og de behov, som danske virksomheder har. Det sker bl.a. ved at: Øge brugen af dimensionering, dvs. en mere aktiv regulering af antallet af studiepladser på de videregående uddannelser, der gennem en længere periode har haft systematisk overledighed. Sikre flere højtuddannede til Det Blå Danmark ved at hæve antallet af studiepladser på de maritime videregående uddannelser. Skabe større gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg ved at oprette et digitalt værktøj for uddannelsessøgende med sammenlignelige og overskuelige informationer om forskellige uddannelser. Understøtte at uddannelsesinstitutionernes uddannelsesudbud er tilpasset et fagligt bæredygtigt niveau. Et væsentligt element, der sikrer, at danske virksomheder kan begå sig i den internationale konkurrence, er adgangen til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. For et lille land som Danmark er det særligt vigtigt, at virksomhederne har mulighed for at rekruttere udenlandske eksperter med viden og kompetencer, der ikke kan findes i tilstrækkeligt omfang blandt danske højtuddannede. Desuden er det især for globale virksomheder, som er til stede i eller overvejer at investere i Danmark, centralt at kunne trække på specialiseret international arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at den offentlige sektor sikrer hensigtsmæssige rammevilkår for tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Med Aftale om en reform af international rekruttering fra juni 2014 styrkes danske virksomheders mulighed for international rekruttering. Målene med indsatsen er, at det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft, at Danmark skal være bedre til at 106 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above