Serviceminded og effektiv sagsbehandling

Faelles_velfaerd

107 fastholde internationale studerende, at der skal gælde lige vilkår for international arbejdskraft og ske målretning af ordninger, der ikke fungerer efter hensigten, samt at modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes. Fx skal certificerede virksomheder have mulighed for at få behandlet sager om arbejdstilladelse under mere fleksible betingelser gennem en såkaldt ”fast-track”-ordning, ligesom det skal gøres lettere for udenlandske forskere at få adgang til det danske arbejdsmarked. Serviceminded og effektiv sagsbehandling Den offentlige sektor træffer på en lang række områder beslutninger, som har stor betydning for private virksomheder. Det drejer sig bl.a. om godkendelser og tilladelser, som ofte er forudsætninger for at kunne etablere ny produktion eller ændre eksisterende produktionsfaciliteter. De offentlige myndigheders service har derfor betydning for virksomhedernes udvikling. En serviceminded offentlig sektor er kendetegnet ved en løsningsorienteret forvaltningskultur, hvor forståelsen af virksomheders behov for leverance, kvalitet og tid tænkes ind i sagsbehandlingen, og hvor virksomhedernes behov imødekommes til aftalt tid og inden for lovgivningens rammer. Regler og krav fra det offentlige skal være lette at forstå, fleksible og rummelige, så virksomhederne kan tilrettelægge deres drift mere effektivt. Samtidig skal den offentlige sektor være tilgængelig for virksomheder, så virksomhederne ikke bruger unødig tid på kontakten til offentlige myndigheder, men oplever en frugtbar dialog med kompetente medarbejdere samt velfungerende digitale løsninger. Et samarbejde mellem fx en kommune og en virksomhed kræver løbende dialog om alt fra byggegodkendelser til miljøgodkendelser. Det er i både virksomhedens og myndighedernes interesse, at dette samarbejde foregår så effektivt og tidsbesparende som muligt. Det frigør ressourcer i både virksomheden og i myndigheden. Ressourcerne kan gå til varetagelsen af kerneopgaver i både det private og offentlige. Det højner velfærden samlet set. Et godt eksempel på arbejdet med udvikling af en god, serviceminded sagsbehandling er Odense Kommunes indgang for erhvervslivet, ErhvervsKontakten. Virksomhederne behøver alene at henvende sig via én indgang, når de vil i kontakt med kommunen. Det gælder eksempelvis, når det drejer sig om køb af erhvervsgrunde, myndighedsgodkendelser, forsyningsspørgsmål, tilladelser samt virksomheds- og iværksætterrådgivning. ErhvervsKontakten er ansvarlig for de tværgående opgaver, herunder tilknytning af kontaktperson og eventuel afholdelse af afklarende møde med virksomheden og alle involverede myndigheder og forvaltninger. ErhvervsKontaktens koncept har været inspirationskilde for flere andre kommuner som fx Helsingør Kommunes One Stop Erhvervsservice.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above