Page 112

Faelles_velfaerd

Derudover indebærer Aftale om en vækstpakke 2014, at der fjernes en række administrative byrder, gebyrer mv. Der er tale om byrder, der pålægges virksomhederne, og hvis formål ikke vurderes at stå mål med virksomhedernes byrdebelastning. Aftale om en vækstpakke 2014 rummer også en målsætning om yderligere byrdereduktioner til virksomhederne på i alt 2 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015. Hertil kommer, at regeringen vil forenkle reguleringen på specifikke sektorområder samt udnytte de teknologiske muligheder for øget automatisering og datagenbrug i forbindelse med indberetninger til det offentlige, jf. boks 5.7. Boks 5.7 Færre administrative byrder og enklere regulering skal sænke virksomhedernes omkostninger Regeringen vil reducere virksomhedernes administrative byrder ved bl.a. at: Sikre bedre vilkår for virksomheder i forbindelse med regnskabsaflæggelse, bl.a. ved at udnytte digitaliseringens muligheder for øget automatisering og datagenbrug Sikre gratis adgang til regnskabsdata med henblik på at mindske svindel og reducere danske virksomheders tab på insolvente parter Reducere sagsbehandlingstiderne i staten Regeringen har herudover på fødevare- og miljøområdet gennemført en mere enkel og fokuseret regulering, der fortsat sikrer et højt beskyttelsesniveau, ved at: Ophæve danske særregler på fødevareområdet, bl.a. krav om hygiejneuddannelse, krav til betegnelsen for alkoholfrie øl mv. Afskaffe næringsbrevordningen, som var omkostningsfuld for fødevarevirksomheder, men ikke bidrog til fødevaresikkerheden Effektivisere kødkontrollen og skabe færre omkostninger for danske slagterier Fokusere miljøkrav, så der i højere grad stilles krav til virksomheders udledning og ikke til deres produktionsniveau 110 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above