Bilag – Videreudvikling af den offentlige sektor og moderniseringsmålsætning

Faelles_velfaerd

Bilag Videreudvikling af den offentlige sektor og moderniseringsmålsætning Regeringen har i Vækstplan DK, som et af tre reformspor, formuleret en målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. frem mod 2020. En realisering af målsætningen er ikke nødvendig for, at regeringens samlede økonomiske politik hænger sammen. Den økonomiske politik, herunder en vækst i det offentlige forbrug på ca. 3 mia. kr. i gennemsnit om året, er fuldt finansieret bl.a. gennem de allerede gennemførte reformer. Selvom regeringen vil bruge flere penge på den offentlige sektor hvert år frem mod 2020, vil der fortsat være snævre rammer for at udvikle den offentlige service. Der er et demografisk pres og en forventning om fx bedre skoler, sundhedsbehandling og ældrepleje. Selvom der bliver afsat flere penge hvert år til at udvikle den fælles velfærd, er der således behov for hele tiden at se med friske øjne på, hvordan vi løser opgaverne bedre og mere effektivt. De 12 mia. kr. bygger ikke på et eksakt overslag over det mulige potentiale for modernisering af den offentlige sektor, men på en ambition om at udvikle den offentlige sektor, forbedre kvaliteten af den offentlige service og omprioritere midler mellem områder og sektorer. Der sker allerede i stor stil videreudvikling og modernisering mange steder i den offentlige sektor, hvor der arbejdes med reformer, forbedringer, innovation og produktivitetsforbedringer til gavn for borgere og virksomheder. Det gælder i kommuner, regioner og i staten. Dette arbejde bør fortsætte. For at understøtte de mange initiativer på tværs af den offentlige sektor er det fortsat regeringens målsætning, at der skal frigøres 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020. Pengene skal omprioriteres inden for den offentlige sektor, så vi kan gøre den offentlige service endnu bedre, end den forudsatte vækst i de offentlige udgifter muliggør. Regeringen vil virkeliggøre målsætningen gennem konkrete initiativer. Det indebærer, at der vil kunne være en uens fremdrift i realiseringen af moderniseringsmålsætningen henover årene afhængigt af konkrete projekter og omprioriteringsmuligheder i de enkelte år. 112 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above