Page 115

Faelles_velfaerd

113 Boks 1 Afgrænsning af de 12 mia. kr. Større, centralt besluttede, konkrete initiativer besluttet siden 2012, som varigt frigør midler vedrørende det offentlige forbrug, og hvor det frigjorte provenu anvendes på højt prioriterede områder i den offentlige sektor. Der tages udgangspunkt i indsatsområderne i Vækstplan DK fra 2013. De frigjorte midler kan ikke anvendes til finansiering af skattelettelser. Der er på nuværende tidspunkt frigjort ca. 4,4 mia. kr. frem mod 2020, jf. boks 2. Regeringen er således godt på vej til at realisere målsætningen. Boks 2 Status for moderniseringsmålsætning på 12 mia. kr. frem mod 2020 Initiativ 6.-8 fase af Statens Indkøbsprogram Modernisering i kommuneaftalerne 2013, 2014 og 2015 – statslig del (regelforenkling, obligatorisk digital selvbetjening og post, afledte effekter af statslige indkøbsaftaler, afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet, beredskabet mv.) Befordring i kommunerne Beløb i 2020 (mio.kr./fuldt indfaset/ årets priser) 180 1.146 430 Anvendelse Diverse områder, herunder forskning, Politiet og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Frigøres til borgernær service i kommunerne Frigøres til borgernær service i kommunerne samt delvist specifikt til sundhed


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above