Page 116

Faelles_velfaerd

Initiativ Yderligere digitaliseringsinitiativer (obligatorisk digital selvbetjening, digital post, e-indkomst) Forenklet prisberegninger på hjemmehjælpsområdet Beskæftigelsesreform: En mere effektiv organisering, en mere kvalificeret brug af aktiveringskurser samt øget brug af digitalisering og afbureaukratisering Digital velfærd (hjælp til løft, videotolkning) Besluttet råderum på sundhedsområdet som følge af supersygehuse (indfases fra 2018 og frem) I alt Beløb i 2020 (mio.kr./fuldt indfaset/ årets priser) 536 20 500 544 1.018 4.374 Anm.: Det bemærkes, at de angivne beløb er dem, der er aftalt politisk. De endelige provenuer kan afvige fra det i tabellen anførte i begge retninger. 114 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Anvendelse Borgernær service i kommuner og regioner, sundhed, sygedagpengereform, dateenhed i UDK mv. Rets- og udlændingeområdet mv. Nye jobrettede uddannelsesmuligheder for ledige og øget kontakt med ledige Frigøres til borgernær service i kommuner og regioner Omprioriteres fra 2018/2019 til sygehusaktiviteter


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above