Et stærkere velfærdssamfund

Faelles_velfaerd

11 Et stærkere velfærdssamfund Lige muligheder, fællesskab og frihed er grundlæggende værdier, men der findes ikke nogen uforanderlig formel for, hvordan værdierne bedst realiseres. De må udmøntes inden for de til enhver tid givne rammer. Det indebærer, at vi aktivt og ansvarligt skal føre politik, der passer til nutiden og ruster os til fremtiden. Historisk har en vigtig del af velfærdssamfundets rolle været at sikre økonomisk omfordeling blandt borgerne. En del af denne omfordeling sker i form af overførsler til mennesker, som har behov for hjælp i en kortere eller længere periode. Sådan skal det også være i fremtiden. Vi kan alle på et tidspunkt i livet havne i en situation, hvor vi har behov for en hjælpende hånd fra fællesskabet. Regeringen ønsker at værne om vores solidariske samfundsmodel, som sikrer et samfund med udfoldelsesmuligheder og trygge rammer for alle. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at den bedste hjælp er den, der gør folk i stand til at klare sig selv. Regeringen ønsker et velfærdssamfund med fokus på en aktiv indsats, der kan aktivere de ressourcer, vi hver især besidder. Det er udtryk for et respektfuldt menneskesyn, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og at intet menneske har fortjent at blive opgivet af fællesskabet. Og det er udtryk for et højere ambitionsniveau på velfærdssamfundets vegne – et ønske om at hjælpe mennesker på en mere grundlæggende og virkningsfuld måde. Uddannelse er et omdrejningspunkt i denne indsats, fordi uddannelse udvikler menneskers ressourcer og gør dem i stand til selv at mestre tilværelsen. Men ambitionen går videre end uddannelse. Fremtidens velfærdssamfund skal kendes på sin evne til at understøtte menneskers realisering af deres potentiale i bredeste forstand hele livet igennem. Gennem uddannelse og efteruddannelse, gennem hjælp til selvhjælp, gennem hjælp til andre, gennem stærke fællesskaber og gennem aktiv deltagelse i samfundslivet. Og samtidig skal fremtidens velfærdssamfund selvfølgelig fortsat sikre hjælp og støtte til de mennesker, som ikke har ressourcer til at klare sig selv. Den offentlige sektor spiller en nøglerolle i denne udvikling. Danmark har en stor offentlig sektor – også i international sammenhæng. Det offentlige forbrug udgør over ¼ af BNP, og over ¼ af alle beskæftigede er offentligt ansatte. Regeringen prioriterer inden for en ansvarlig økonomisk politik at bruge flere penge hvert år til yderligere fælles service i den offentlige sektor. Med de ekstra penge følger en særlig forpligtelse til at sikre effektivitet og kvalitet i den offentlige service – også for at sikre den fortsatte folkelige opbakning til offentlige institutioner.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above