Regeringens politik understøtter målene

Faelles_velfaerd

Regeringens politik understøtter målene Regeringens mål handler om, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig fremover. Og udviklingen er allerede godt i gang. Regeringen har med 2020-planen ”Danmark i arbejde” fra 2012, Aftaler om Vækstplan DK fra 2013, Aftaler om en vækstpakke 2014 og en bred vifte af reformer skabt en ramme, som fremtidssikrer dansk økonomi og styrker fundamentet for et stærkere velfærdssamfund. Boks 0.1 Eksempler på, hvordan regeringens politik understøtter målsætningerne for den offentlige sektor om at skabe ny og bedre velfærd og understøtte vækst og beskæftigelse Flere i varig beskæftigelse En mere individuel, meningsfuld og effektiv indsats baseret på tillid og princippet om balance mellem ret og pligt skal bringe flere ledige i varig beskæftigelse. Initiativ Reform af beskæftigelsesindsatsen fra sommeren 2014. Et fagligt løft af folkeskolen Eleverne i folkeskolen skal udfordres, betydningen af social baggrund for de faglige resultater skal mindsk-es, og tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes. Initiativ Folkeskolereformen trådte i kraft sommeren 2014. Sundhedsreform med fokus på kvalitet og overlevelse Sundhedssystemet skal måle sig med de bedste lande, og sikre kvalitet og sammenhæng med patienten i centrum. Initiativ Flerårig Sundhedsstrategi 2015-2018 prioriteret med finanslovsaftalen for 2015. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser skal give høj faglighed, gode jobmuligheder og styrke Danmarks konkurrenceevne. Initiativ Reform af erhvervsuddannelserne træder i kraft i sommeren 2015. Ambitiøse mål på det sociale område Social mobilitet og et opgør med den negative sociale arv skal skabe lige muligheder for alle til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabets sammenhængskraft. Initiativ Sociale 2020-mål fra efteråret 2013. Vækst En række vækstfremmende initiativer skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne, så vi fremadrettet kan sikre gode job og høj produktivitet. Initiativ Vækstplan DK fra foråret 2013 og Vækstpakke 2014 fra sommeren 2014. 14 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above