Page 20

Faelles_velfaerd

At der fortsat er behov for videreudvikling og modernisering af den offentlige sektor, er ikke et udtryk for, at tidligere indsatser og reformer har været virkningsløse. Tværtimod har den offentlige sektor udviklet sig ganske markant gennem de seneste årtier. Modernisering er imidlertid en løbende proces, og der vil også fremover være behov for fornyelse og bevægelse. En foranderlig virkelighed kræver, at vi aktivt træffer ansvarlige og fremsynede valg, der udvikler den offentlige sektor i lyset af de muligheder og udfordringer, som følger af samfundsudviklingen, jf. boks 0.4. Udviklingstrækkene sætter tilsammen rammerne for videreudviklingen af den offentlige sektor. Boks 0.4 Centrale samfundsmæssige udviklingstræk med betydning for videreudviklingen af den offentlige sektor Individualisering og borgernes forventning om højere kvalitet Demografisk udvikling: Flere ældre Digitalisering og ny teknologi Skærpet konkurrence i den globale økonomi Fortsat stramme økonomiske rammer for den offentlige sektor Individualisering og borgernes forventning om højere kvalitet Borgerne vil i stigende grad efterspørge selv at kunne vælge de løsninger, der passer dem bedst. Ny teknologi muliggør individuelle løsninger, fx når det gælder dagligt forbrug og indkøb af alt fra medietjenester til dagligvarer og bankydelser. Borgerne vil derfor forvente en tilsvarende fleksibilitet og differentiering af ydelser fra den offentlige sektor. Samtidig skal vi blive bedre til at identificere og drage nytte af borgernes ressourcer, så borgerne i højere grad end tidligere får medindflydelse på og medansvar for de velfærdsydelser, som den offentlige sektor leverer. Demografisk udvikling: Flere ældre Danmark står som mange andre lande over for en markant ændring i befolknings-sammensætningen. Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Fremtidens ældre vil desuden komme til at leve længere, men de vil også arbejde længere, og de vil kunne klare flere ting selv. I takt med, at andelen af ældre i befolkningen stiger, stiger det samlede behov for pleje, behandling og hjælp imidlertid også. Den offentlige sektor skal være med til at sikre velfærden for flere ældre i fremtiden. 18 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above