4 Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer - 5 God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet

Faelles_velfaerd

23 Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer Velfærd er ikke blot en ydelse, der leveres fra en institution eller myndighed til en borger, men noget vi som samfund skaber sammen. Alle borgere kan på forskellig vis bidrage til at løse opgaver i deres eget eller andres liv. Den offentlige sektor skal understøtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt med større selvværd og selvbestemmelse til følge. Det betyder, at den offentlige opgaveløsning i højere grad skal tilrettelægges i tæt dialog med den enkelte borger og evt. de pårørende med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. En central del af denne tilgang er også et tæt samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfundet, herunder det frivillige Danmark. Målet er i fælleskab at finde bedre og økonomisk holdbare løsninger på de komplekse udfordringer, som et moderne samfund står over for. Det sker bl.a. ved at anvende de digitale og teknologiske muligheder, som gør det muligt at løse opgaver i samfundet på nye og bedre måder. Offentlige myndigheder og institutioner skal kommunikere digitalt med borgere og virksomheder – det giver mening for borgere, virksomheder og for den offentlige sektor. Samtidig skal ny velfærdsteknologi tages i brug, både for at sikre mere effektive løsninger og for at give højere kvalitet. Styrket inddragelse af borgerne i tilvejebringelsen af offentlige løsninger skal bidrage til, at den offentlige sektor i mindre grad fungerer som blot en leverandør af givne ydelser og i højere grad også som en drivkraft for, at opgaverne løses i fællesskab med borgerne – med bedre resultater til følge. God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Den offentlige sektor skal i fremtiden i endnu højere grad understøtte fundamentet for velstand og dermed vores fælles velfærd, nemlig erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne. Det skal ske gennem et stærkt fokus på at sikre hensigtsmæssige rammevilkår, herunder et velfungerende uddannelses- og efteruddannelsessystem, som sikrer kvalificeret og kompetent arbejdskraft. Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Unødvendige administrative byrder og bureaukrati tager værdifuld tid og ressourcer fra virksomhederne, som de kunne have brugt på at drive forretning. Derfor er der brug for et vedvarende fokus på at fremme en serviceminded og imødekommende kultur i den offentlige sektor, som prioriterer hurtig og effektiv sagsbehandling for virksomhederne, samt et løbende arbejde for at skabe smidig, enkel og erhvervsvenlig regulering, der fortsat sikrer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere, miljø mv. I de følgende kapitler redegøres for regeringens arbejde for at forny og forbedre den offentlige sektor med udgangspunkt i de fem pejlemærker.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above