1 Klare mål og fokus på resultater

Faelles_velfaerd

1Klare mål og fokus på resultater Den offentlige sektor skal levere ydelser og services til gavn for borgerne. Det er kvaliteten i fx sundhedsvæsenet, læring og trivsel på skolerne samt omsorgen for vores ældre og børn, som den offentlige sektor skal vurderes på. Det er resultaterne, der tæller. Derfor skal den offentlige sektor have et skarpt fokus på hvilke resultater, der ønskes opnået, og hvordan disse mål nås. Det kræver et fortsat retningsskifte i styringen af den offentlige sektor, således at der fremover i endnu højere grad fokuseres på mål og resultater og på at skabe øget lokalt handlerum til at finde de bedste løsninger. Styringen i den offentlige sektor har gennem en årrække bevæget sig i retning af større fokus på mål og resultater. Regeringen ønsker at fortsætte og accelerere dette retningsskifte. Den offentlige sektor skal i højere grad styre sine indsatser og aktiviteter ud fra klare mål og fokus på resultater. Det gælder både på politisk niveau, hvor regeringen vil arbejde for at fastsætte klare, overordnede mål på centrale områder, og på administrativt niveau, hvor forvaltninger og institutioner i højere grad skal sætte få og styringsrelevante mål for deres indsatser og følge op på, om målene indfries. Til gengæld skal der lægges mindre vægt på krav til processer og gives større frihed med ansvar for resultaterne i den lokale opgaveløsning. Styringen i den offentlige sektor skal fokusere mere på, at de fastsatte mål nås og mindre på, hvordan de nås. Klare mål for indsatserne og fokus på resultaterne indebærer, at der hele vejen fra Folketinget, over kommunalbestyrelser og regionsråd til den enkelte leder og medarbejder på offentlige arbejdspladser er fokus på, om de tiltag, der besluttes politisk, og den indsats, der leveres af offentlige myndigheder og institutioner, skaber værdi for de berørte borgere og virker efter hensigten. Lærer eleverne at læse og regne, hjælpes den ledige i arbejde, og reducerer misbrugeren sit misbrug eller bliver helt stoffri? 26 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor PEJLEMÆRKER Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above