Page 29

Faelles_velfaerd

27 Regeringens arbejde med at udvikle styringen af den offentlige sektor indebærer ikke en grundlæggende ny styringsform. Der har således også tidligere været arbejdet med mål- og resultatstyring i den offentlige sektor. Men i nogle tilfælde er styringen blevet rigid og mere kompleks end tilsigtet, med mindre effektiv opgaveløsning og mindre motiverede medarbejdere til følge. Det kan der være flere grunde til. I nogle tilfælde er der lagt for meget vægt på proces frem for resultater, og i andre tilfælde er der opstillet for mange og for diffuse mål uden en klar kobling til den strategiske retning. Det nye i regeringens tilgang til styring i den offentlige sektor er ønsket om at fastlægge en mere fokuseret og konsekvent kurs, der tager udgangspunkt i opstillingen af få, klare mål, relevant og systematisk resultatopfølgning kombineret med færre proceskrav og øget lokal frihed til at finde de gode løsninger og tage ansvar for, at de bliver til virkelighed. Tilgangen er desuden udtryk for en tro på, at tillid og handlerum til offentligt ansatte skaber motivation og engagement, hvilket i kombination med klare mål og systematisk opfølgning skaber bedre resultater for borgerne. Ambitionen er en bedre styring af opgaveløsningen i den offentlige sektor med større fokus på resultaterne frem for processerne. Regeringen har allerede taget væsentlige skridt mod en bedre offentlig styring. For en række af de store sektorreformer, som regeringen har iværksat – fx på folkeskole-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområdet – gælder det, at princippet om at styre efter klare mål, systematisk opfølgning på resultater samt øget lokal frihed og færre proceskrav fungerer som et pejlemærke, der kan skabe positive forandringer for borgerne. Ambitionen er ikke alene, at denne tilgang til styringen af den offentlige sektor skal afspejles i regeringens politiske reformer. Ambitionen er på tværs af den offentlige sektor at bidrage til en styring, som kan skabe bedre effekter for borgerne samt større trivsel og udvikling blandt offentligt ansatte. Den danske offentlige sektor er meget decentralt organiseret. Det betyder, at en meget stor del af den offentlige service på kernevelfærdsområder som fx folkeskole, sundhed og ældrepleje leveres af kommuner og regioner. Bedre offentlig styring er derfor et fællesoffentligt projekt. Det er regeringens ambition at bidrage til det videre, fælles arbejde ved at sætte retning og etablere gode rammer for en fornyet og forbedret måde at opnå resultater for borgerne på i den offentlige sektor. Men det vil i høj grad være op til politikere i kommuner og regioner samt ledere og


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above