Få, relevante mål og systematisk opfølgning på resultater

Faelles_velfaerd

medarbejdere disse steder at arbejde aktivt for, at den offentlige sektor fremover bliver endnu bedre til at skabe resultater for borgerne. Heldigvis er der en stærk fælles interesse i, at den offentlige sektor udvikler sig. Og der er også en fælles erkendelse af, at styringen i den offentlige sektor vedvarende skal udvikles. Bl.a. har Produktivitetskommissionen peget på, at styring i den offentlige sektor i højere grad bør baseres på få, klare og styringsrelevante mål, og at unødige proceskrav og detailstyring skal begrænses. Regeringens tilgang flugter med disse anbefalinger. Få, relevante mål og systematisk opfølgning på resultater Klare mål fungerer som en katalysator for det løbende arbejde med at skabe mærkbare resultater for borgerne og gøre de politiske beslutninger til virkelighed. De giver mulighed for, at politikere og offentligt ansatte kan følge og forbedre indsatsen med at udmønte de politiske beslutninger i den offentlige sektor. Samtidig skaber klare mål gennemsigtighed og styrker derved borgernes mulighed for at følge med i, om beslutninger truffet i Folketinget, i regionsrådene eller i kommunalbestyrelserne rent faktisk føres ud i livet og skaber værdi for borgerne. Klare mål har også betydning på den enkelte offentlige arbejdsplads, fordi målene kan skabe en fælles retning og medvirke til en forventningsafstemning om hvilke resultater, der skal opnås i det daglige arbejde. Politiske mål skal give en grundlæggende retning til udviklingen af de konkrete områder i den offentlige sektor, men det vil variere fra område til område, hvor konkrete mål der fastsættes fra politisk side. Det er derfor efterfølgende nødvendigt at formulere delmål i de enkelte myndigheder og på de enkelte institutioner, som kan medvirke til at konkretisere de indsatser, som skal indfri de politiske målsætninger. Det er den offentlige sektors resultater, som borgerne oplever i deres hverdag. Derfor skal resultaterne også være i centrum i den offentlige sektors arbejde med at indfri de politiske mål. En systematisk opfølgning på resultaterne giver mulighed for at udbygge viden og forbedre dialogen om, hvordan der arbejdes med at indfri mål og styrke indsatsen i den offentlige sektor. Samtidig giver resultatopfølgning borgerne mulighed for at vide, hvad de får for pengene. Opfølgningen på resultaterne bør tilrettelægges enkelt og ubureaukratisk. Det kan fx ske ved så vidt muligt at anvende eksisterende data, der allerede er integreret i arbejdsprocesserne. Samtidig skal det 28 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above