Page 31

Faelles_velfaerd

29 tilstræbes, at dokumentation og opsamlet viden formidles hurtigt tilbage til praktikerne og dermed bliver et læringsværktøj, som den enkelte leder og medarbejder kan drage nytte af i det daglige arbejde. Det er en forudsætning for, at styring efter klare mål kan bidrage til bedre resultater for borgerne, at målene er relevante og meningsfulde. Det kan lyde selvfølgeligt, men er i praksis en vanskelig opgave. Det kræver bl.a.: ■ At der formuleres få, klare mål, som relaterer sig til kerneopgaverne. Det kan være en udfordring at fastsætte relevante, målbare mål for visse offentlige opgaver. En forudsætning for et skarpt fokus på kerneopgaverne er mod og vilje til på ledelsesniveau at definere kerneopgaverne og foretage en strategisk prioritering af opgaverne. Erfaringer med fx resultatkontrakter i staten har vist et behov for at arbejde aktivt med prioritering af de vigtigste opgaver, så der ikke opstilles for mange eller for ufokuserede mål. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at prioriteringen ikke må føre til en manglende håndtering af andre nødvendige opgaver. ■ At målene formuleres, så de kan konkretiseres og gøres meningsfulde for de offentligt ansatte, som skal udmønte målene i praksis. Det er centralt, at mål kan oversættes til det daglige arbejde, så det er klart, hvad der arbejdes hen imod. Det indebærer, at der på alle relevante niveauer sker en konkretisering af målene, og at disse forankres på de offentlige arbejdspladser gennem en tæt dialog mellem ledere og medarbejdere. ■ At det er muligt at følge med i, om målene bliver realiseret. Det kræver, at den offentlige sektor, både på overordnet niveau og på lokalt niveau, sikrer, at der er fokus på og kapacitet til resultatopfølgning, herunder at de rette værktøjer til at sikre viden om resultater er til rådighed. Det kan fx være muligheden for, at institutioner eller myndigheder kan sammenlige sig med lignende institutioner på relevante områder. En central del af resultatopfølgningen er samtidig borgernes mulighed for at følge realiseringen af de fastsatte målsætninger. Regeringen arbejder aktivt med at fastlægge klare politiske mål og følge op på resultaterne. Et godt eksempel er den omfattende reform af folkeskolen. Her er nogle få mål styrende for, hvordan den danske folkeskole skal udvikle sig fremover, jf. boks 1.1.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above