Page 34

Faelles_velfaerd

Med Sundhedsstrategi for 2015-2018 ”Jo før – jo bedre” har regeringen samtidig sat ambitiøse mål for det danske sundhedsvæsen, som skal kunne måle sig med de bedste lande og sikre bedre overlevelse og sammenhæng med patienten i centrum, jf. boks 1.3. Boks 1.3 Ambitiøse sundhedspolitiske mål Med den flerårige sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre” har regeringen som en del af finansloven for 2015 prioriteret 5 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et løft af kvalitet på sundhedsområdet, så Danmark kan måle sig med de bedste lande. Pengene målrettes bl.a. tidlig opsporing på kræftområdet og bedre sammenhæng og kvalitet for de kroniske patienter. Prioriteringen er ledsaget af ambitiøse mål for et løft af kvaliteten frem mod 2025: Tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter, at diagnosen er stillet. I dag er det lidt mere end halvdelen, der lever fem år eller mere. Akutte indlæggelser og genindlæggelser af KOL- (lungesygdom) og diabetespatienter skal reduceres med 20 pct. Med finanslovaftalen for 2015 blev der yderligere prioriteret 1,5 mia. kr. i perioden 2015-2018 til initiativer på sundhedsområdet, herunder en indsats mod overbelægning på de medicinske afdelinger, en ekstra forebyggelsesindsats, en styrket indsats overfor sårbare familier og et kvalitetsløft på fødeafdelingerne. I alt prioriteres dermed 6½ mia. kr. ekstra til sundhedsområdet i 2015-2018. Herudover har regeringen også fastsat syv nationale mål for danskernes sundhed, der skal sætte fokus på forebyggende indsatser vedrørende kost, motion, alkohol og rygning, så danskerne får flere raske leveår. Samtidig er det målsætningen at reducere uligheder i sundhed. Endelig har regeringen formuleret nationale mål for udviklingen på integrationsområdet frem mod 2020 med udspillet ”Alle skal bidrage – Flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse”. Derved sættes der fokus på, at flere indvandrere og efterkommere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og flere skal i arbejde, jf. boks 1.4. 32 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above