Udbredelse af viden og gennemsigtighed om resultater

Faelles_velfaerd

Udbredelse af viden og gennemsigtighed om resultater Bedre styring i den offentlige sektor forudsætter, at der udvikles, anvendes og deles viden om, hvordan de bedst mulige resultater bliver opnået i den offentlige opgaveløsning. Politiske og administrative beslutninger om, hvordan opgaveløsningen skal udformes og prioriteres, skal så vidt muligt baseres på evidens og viden om, hvad der virker. Det kræver, at institutioner og medarbejdere kontinuerligt tilegner sig viden med henblik på at kunne analysere og evaluere, hvor godt forskellige typer af indsatser bidrager til at opfylde de ønskede målsætninger. Det er vigtigt, at indsatsen for at skabe ny viden, herunder ved at dokumentere effekterne af forskellige indsatser, står mål med de fordele, som øget viden kan give. Det indebærer bl.a., at praktikerne i den offentlige sektor skal opleve, at den fælles viden, der skabes, flyder tilbage til de offentligt ansatte og giver dem mulighed for at udvikle deres faglighed og skabe endnu bedre løsninger for borgerne. Det er desuden centralt, at viden om resultater stilles til rådighed for politikere, administrative beslutningstagere og borgere. Gennemsigtighed om, hvordan den offentlige sektor løser sine opgaver, og hvilken effekt indsatserne har, styrker beslutnings- og ledelsesgrundlaget og kan give borgerne mulighed for at vurdere både de politisk fastsatte målsætninger og den praktiske udmøntning. Samtidig kan øget gennemsigtighed bidrage til at ansvarliggøre både det politiske og administrative niveau og dermed anspore til bedre opgaveløsning og højere kvalitet. Sundhedsområdet er et godt eksempel på et område, hvor øget gennemsigtighed om data og viden kommer borgerne til gavn. Regeringen, Danske Regioner og KL har derfor iværksat en synlighedsreform, som skal højne kvaliteten af de sundhedsydelser, borgerne modtager i den offentlige sektor, jf. boks 1.6. 34 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above