Page 37

Faelles_velfaerd

35 Boks 1.6 Synlighed om resultater skal højne kvaliteten på sundhedsområdet Regeringen har lanceret en synlighedsreform på sundhedsområdet. Reformen skal gøre synlighed om sundhedsvæsenets resultater til en drivkraft for kvalitetsudvikling og give mere sundhed for pengene. Synlighedsreformen er baseret på principper om: Relevant dokumentation på hele sundhedsområdet Åbenhed om resultater Forbedring af indsatserne Med Sundhedsstrategi for 2015-2018 ”Jo før – jo bedre”, som blev prioriteret med finansloven for 2015, har regeringen afsat ½ mia. kr. frem mod 2018 til at realisere visionen om bedre sundhed gennem bedre brug af data om kvalitet, aktivitet og økonomi. Det skal medvirke til øget behandlingskvalitet, bedre forebyggelse, effektiv ressourceanvendelse og sammenhæng på tværs af sektorer til gavn for både klinikere, patienter og pårørende. Reformen udmøntes i et tæt og forpligtende samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og KL og med inddragelse af faglige organisationer og miljøer. Synlighed for borgerne Synligheden skal understøtte læring, videndeling og udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet. Samtidig er det et selvstændigt formål, at der skabes synlighed patienterne og de pårørende om de resultater, som de enkelte sundhedsenheder leverer. Denne synlighed skal understøtte det frie sygehusvalg og generelt medvirke til at skabe øget tryghed i behandlingen. Ambitionen er en samlet formidling af centrale kvalitetsoplysninger om fx overlevelse, genindlæggelser, effektivitet og ventetider til patienter og pårørende på en enkel og overskuelig måde. Læring og kvalitetsudvikling via synlighed på sundhedsområdet Synlighedsreformen tager bl.a. afsæt i internationale erfaringer, der placerer de sundhedsfagliges engagement og ejerskab som centralt for en succesfuld kvalitetsudvikling. Det er i den kliniske kontekst, de konkrete forandringer skal ske, og det er her læger, sygeplejersker og andre faggrupper skal bruge resultater og sammenligninger med deres kolleger i udviklingen af behandlingsindsatsen. Derfor er det et vigtigt element i synlighedsreformen, at der gennemføres en smidig, hurtig behandling af de nationalt opsamlede data, og at den indsamlede viden hurtigt føres tilbage til de sundhedsprofessionelle. Det skal understøtte den kliniknære kvalitetsudvikling, sikre, at der kan sammenlignes på tværs, sikre at de anvendte data løbende holdes opdaterede og aktuelle, samt at de sundhedsansatte oplever, at deres arbejde med registrering af data giver værdi i løsningen af kerneopgaverne.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above