Page 38

Faelles_velfaerd

Adgang til data er også i uddannelsessektoren afgørende for at kunne følge udviklingen i faglige resultater, overgange til videre uddannelse, trivsel, ressourceanvendelse mv. samt for at kunne følge op på de aftalte reformer. Samtidig er adgangen til data en forudsætning for den daglige styring og arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunerne samt på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Derfor er der et arbejde i gang for at stille data til rådighed for uddannelsessektoren, jf. boks 1.7. Boks 1.7 Tilgængelig viden og styringsinformation om uddannelsesområdet Beslutningstagere, uddannelsesinstitutioner og offentligheden skal have lettere adgang til tværgående, strukturerede, valide, opdaterede data om uddannelsessystemet. Lettere adgang til relevant data er værdifuldt af flere grunde. Det vil give bedre muligheder for at få indblik i, hvordan der opnås mest kvalitet for pengene på uddannelsesområdet. Det vil øge muligheden for, at viden om uddannelsesinstitutioner, der opnår særligt flotte resultater, kan blive spredt til resten af sektoren. Det vil understøtte uddannelsesinstitutionernes muligheder for at sammenligne sig med andre, når det gælder fx omkostninger og kvalitet, og bruge sammenligningerne som udgangspunkt for løbende kvalitetsudvikling. Endelig kan relevant, tværgående data give dybere indsigt i opgaveløsningen på tværs af hele uddannelsessektoren, idet det i højere grad er muligt at samkøre data. Datavarehusløsninger skal gøre det muligt at samle alle data på uddannelsesområdet og understøtte arbejdet med at sikre lettere dataadgang. Data vil bl.a. vedrøre de studerendes forløb, omkostninger, resultater mv., og data trækkes direkte fra institutionernes studieadministrative systemer. Derved vil et datavarehus både være administrativt aflastende samt sikre let adgang til relevante data og dermed bedre viden om effekten af de midler, der anvendes i uddannelsessystemet. Mere generelt gælder det, at øget gennemsigtighed og udveksling af viden forbedrer muligheden for at træffe politiske og administrative beslutninger på et oplyst grundlag. Det er ganske enkelt nemmere at træffe gode beslutninger, når der er adgang til den relevante viden. Et eksempel på dette er arbejdet med at fremme god økonomistyring i den offentlige sektor, jf. boks 1.8. 36 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above