Page 42

Faelles_velfaerd

Et konkret eksempel er, at akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse udfases. Det vil sige mindre fokus på procesorienteret kontrol (akkreditering) og mere på synlighed om resultater og konkret hjælp de steder, hvor der er problemer, bl.a. ved hjælp af ekspertteams. Den nye tilgang skal bidrage til at fjerne unødvendige proceskrav, styrke motivation blandt det sundhedsfaglige personale og frigøre ressourcer til patientbehandling. Sideløbende med at sikre væsentlige afbureaukratiseringsinitiativer i de politiske reformer arbejder regeringen med en række mere tværgående initiativer, jf. boks 1.10. Boks 1.10 Udvalgte regeringsinitiativer til afbureaukratisering og forenkling Afbureaukratisering af det regionale sundhedsområde Der gennemføres et styringsreview af det regionale sundhedsområde, som afsluttes medio 2015. Reviewet vil belyse arbejdsgangene på fem hospitalsafdelinger gennem interviews med medarbejdere og ledelse, herunder om der er styringsmidler, der skaber unødige arbejdsopgaver eller uhensigtsmæssige praksisser, der fjerner fokus fra patientkontakten. Formålet er at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdsgangene kan forenkles indenfor rammerne af de eksisterende politiske mål. Det er forventningen, at anbefalingerne inddrages i forbindelse med udmøntningen af Det nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018. Eftersyn af lovgivningen på de større kommunale velfærdsområder Regeringen har iværksat et styrings- og reguleringseftersyn af de kommunale velfærdsområder, der skal sikre sammenhæng mellem de ønskede resultater, viden om, hvad der virker og reglerne på området. Der er bl.a. i foråret 2013 gennemført et eftersyn af området for forsikrede ledige. De konkrete forslag til forenklinger indgår dels i Aftalen om kommunernes økonomi for 2014, dels i beskæftigelsesreformen, herunder fx forslaget om et mere fleksibelt kontaktforløb. Regeringen vil ligeledes gennemføre eftersyn af den regulering, der berører integrationsområdet. Frikommuneforsøg Regeringen igangsatte i 2012 et frikommuneforsøg, hvor ni frikommuner, Fredensborg, Fredericia, Gentofte/ Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg, på forsøgsbasis har fået mulighed for at blive fritaget fra konkrete statslige regler med henblik på at afprøve alternative opgaveløsninger på de kommunale områder. Flere forsøg har allerede inspireret til generelle regelændringer for alle landets kommuner. Det gælder eksempelvis forsøg med fælles skoleledelse og fleksibel holddannelse, der indgår i regeringens folkeskolereform, og forsøg med at ophæve annonceringspligten for kommunale indkøb. Regeringen og KL har med Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 besluttet at drøfte en fornyelse af frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. 40 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above