Page 43

Faelles_velfaerd

41 Nyt gennemskueligt refusionssystem på beskæftigelsesområdet Regeringen har indgået aftale om en omlægning af refusionssystemet (statens refusion for kommunernes forsørgelsesudgifter). Med omlægningen bliver refusionssystemet mere enkelt med ens refusionssatser på tværs af ydelser. Dermed gøres der op med indviklede refusionsregler, der både afhænger af, hvilken indsats kommunen iværksætter for den ledige, og hvilken ydelse den ledige modtager. Reformen styrker resultatstyringen og giver kommunerne større tilskyndelse til at fokusere beskæftigelsesindsatsen på det, der bringer den enkelte hurtigst muligt i job. Revision af vejledning om regeludstedelse i forhold til kommunerne Regeringen vil i foråret 2015 revidere vejledningen med henblik på at styrke ministeriernes fokus på, at regler skal være enkle, klare og entydige, så kommuner og regioner får det bedste afsæt for at løse opgaverne. En anden vej til at undgå uhensigtsmæssigt mange eller begrænsende regler kan være at indgå i forpligtende partnerskaber. Partnerskaberne kan anvendes til at løse problemer, som traditionelt ville blive løst med nye, strammere regler. Et eksempel herpå er regeringens partnerskab med KL om en styrket kommunal indsats på integrationsområdet. Baggrunden er analyser, der viser forskelle i, hvor godt kommunerne løfter opgaverne i relation til beskæftigelse og uddannelse. Ifølge analyserne varierer resultaterne af kommunernes indsatser mere, end forskelle i deres rammevilkår og de relevante indvandreres baggrund umiddelbart kan forklare. Partnerskabet indebærer derfor dels et styrket rådgivningstilbud til alle kommuner, dels at der indgås konkrete forpligtende partnerskaber med et antal kommuner. Partnerskaberne med kommunerne vil have særlig fokus på at understøtte kommunernes målfastsættelse på områder, hvor de ikke klarer sig så godt, videndeling samt anvendelse af indsatser baseret på bedste viden. Løsningen af komplekse problemer kræver ofte, at flere parter arbejder sammen og i fællesskab udvikler nye løsninger. Fordelen ved et partnerskab er, at der kan inddrages mange forskellige relevante parter, eksempelvis fra civilsamfundet og erhvervslivet, som kan bidrage til at nå de fælles mål. Det er centralt, at et partnerskab ikke blot er et løst samarbejde, men en forpligtende samarbejdsform, hvor forpligtigelsen bl.a. ligger i, at partnerne definerer partnerskabet gennem fælles mål, et fælles ansvar, konkrete aktiviteter og en forpligtende partnerskabsaftale. Regeringen arbejder på at fremme forpligtende partnerskaber – både som alternativ til mere regulering og som en metode til at fremme nytænkning og innovation. Regeringen har derfor udarbejdet en procesguide og samlet en række cases, der fremhæver potentialerne ved partnerskaber og kan inspirere til og understøtte anvendelsen af forpligtende partnerskaber.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above