Én kurs, mange navigatører

Faelles_velfaerd

43 Der er også igangsat et målrettet arbejde i forhold til regeringens sociale 2020-mål, som skal understøtte, at der skridt for skridt gennemføres den omstilling, som kræves for at realisere målene for de socialt udsatte. Arbejdet med at understøtte realiseringen af de sociale 2020- mål sker i fællesskab med KL og Danske Regioner. Indsatsen skal understøtte anvendelsen af de metoder, der virker og gør en forskel for den enkelte. Det er ligeledes regeringens hensigt aktivt at understøtte implementeringen af regeringens aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen samt implementeringen af sundhedsstrategien ”Jo før – jo bedre”. For at styrke det fælles arbejde med at virkeliggøre de politiske reformer og føre de statsligt-kommunale aftaler ud i livet vil regeringen og KL i fællesskab udarbejde et kodeks for implementering. Fokus skal bl.a. være på gennemsigtighed om indsatser og resultater, klar rollefordeling, forberedelse samt løbende opfølgning og dialog mellem parterne. Én kurs, mange navigatører Forbedringen af styringen i den offentlige sektor er udtryk for en overordnet ambition om at forny og forbedre den offentlige sektor som helhed. Bedre styring er derfor en opgave, som alle relevante aktører i den offentlige sektor bør arbejde aktivt med – og som mange aktører allerede arbejder aktivt med. Samtidig er det klart, at den offentlige sektor er forskelligartet og kompleks. Der findes utallige typer af offentlige arbejdspladser, og der findes store forskelle mellem sektorer. Da rammebetingelserne for styring efter klare mål og resultater ikke er de samme for forskellige sektorområder, må en mere systematisk styring efter mål og resultater heller ikke fortolkes som en standardiseret model, der kan rulles ensartet ud i hele den offentlige sektor. Der er tale om én kurs, men mange navigatører. Således er der både i stat, regioner og kommuner taget mange skridt mod en mere enkel og effektiv opgaveløsning med større fokus på resultater og mindre fokus på regler og krav. Disse skridt er taget både i de enkelte myndigheder og i fællesskab. Regeringen har som et vigtigt initiativ sammen med KL og Danske Regioner aftalt to sæt principper for henholdsvis kommunal-statsligt og regionalt-statsligt samarbejde. Centralt i begge sæt principper står styring på mål og resultater frem for processer, regional- og lokalpolitisk ansvar og decentralt råderum, fælles ansvar for og samarbejde om nytænkning og effektiviseringer samt opgaveløsning baseret på evidens og viden om effekt. Principperne indgår i aftalerne om henholdsvis kommunernes økonomi for 2014 og for regionernes økonomi for 2015.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above