2 Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser

Faelles_velfaerd

2Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Fortsat høj kvalitet i den offentlige sektors opgaveløsning kræver, at videreudviklingen af offentlige arbejdspladser har et skarpt fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne og på en tillidsbaseret, resultatorienteret relation mellem ledelse og medarbejdere. Tillid og effektivitet understøtter hinanden og må udvikles som en helhed på offentlige arbejdspladser, hvis den offentlige sektor også fremover skal imødekomme borgernes og virksomhedernes forventninger og behov. 46 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor PEJLEMÆRKER Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Der er stadigt stigende krav til, hvad den offentlige sektor skal kunne levere for, at vi kan fastholde og udvikle et højt velfærdsniveau. De offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner er nøglen til at videreudvikle den offentlige sektor. Fundamentet for den offentlige sektor er stærkt: Offentlige ledere og medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for fællesskabet – for børn, syge og ældre og for alle borgere, som bruger de offentlige serviceydelser og institutioner lige fra daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og sygehuse til veje og parker. Engagerede offentligt ansatte sikrer, at borgere og virksomheder oplever et fortsat højt kvalitetsniveau i den offentlige service og muliggør den fornyelse, der er nødvendig for, at den offentlige sektor også i fremtiden kan imødekomme borgernes og virksomhedernes behov og forventninger. Ansatte i den offentlige sektor udgør således den grundlæggende og vigtigste ressource i det danske velfærdssamfund. De skaber potentiale for endnu bedre løsninger i en i forvejen velfungerende offentlig sektor. Samtidig er ansatte i den offentlige sektor i Danmark kendetegnet ved et relativt højt uddannelses- og færdighedsniveau. Det gør det muligt både at levere gode løsninger til glæde for borgere og virksomheder samt at videreudvikle den offentlige sektor. Der arbejder godt 815.000 personer i den offentlige sektor i Danmark. Størstedelen er beskæftiget i kommunerne, jf. figur 2.1.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above