Tillidsfuld dialog som forudsætning for høj kvalitet

Faelles_velfaerd

47 Figur 2.1 Offentlig beskæftigelse fordelt på stat, regioner og kommuner Regioner 17% 24% Anm.: Figuren er baseret på 2014-tal, ifølge den offentlige beskæftigelsesstatistik. Staten er opgjort inkl. sociale kasser og fonde. Kilde: Danmarks Statistik. Kommuner Stat 59% Den offentlige sektors størrelse, viden og ressourcer indebærer naturligvis et stort ansvar. Mere end ¼ af alle beskæftigede i Danmark arbejder i den offentlige sektor, og det er derfor afgørende, at de offentlige arbejdspladser er tidssvarende, effektive og fokuserede på at levere kvalitet og resultater til borgerne. Samtidig vil regeringen styrke fokus på, hvordan offentlige ledere og medarbejdere i fællesskab får bragt de tilgængelige ressourcer og den nyeste viden og faglighed bedst muligt i spil, så vi sikrer, at borgerne får mest velfærd for pengene, og at virksomhederne får den bedst mulige service. Udvikling af den offentlige service og de offentlige arbejdspladser er i høj grad afhængig af, at der arbejdes aktivt med at skabe resultater i en tillidsfuld og konstruktiv dialog mellem ledere og medarbejdere. For at opnå dette skal der være klarhed hos både ledere og medarbejdere om, hvad kerneopgaverne er, og der skal løbende være fokus på at styrke varetagelsen af disse opgaver. Tillidsfuld dialog som forudsætning for høj kvalitet Som et fælles afsæt for at udvikle den offentlige sektor og skabe grundlag for bedre velfærd for borgerne blev regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne i foråret 2013 enige om syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor, jf. boks 2.1. Principperne skal understøtte arbejdet med at videreudvikle og forbedre den offentlige sektor på alle niveauer.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above