Forord

Faelles_velfaerd

3 Forord I Danmark har vi en stærk og velfungerende offentlig sektor. Det skal vi også have i fremtiden. Den offentlige sektor er et vigtigt middel til at realisere de ønsker, regeringen har til fremtidens velfærdssamfund. Den offentlige sektor skal til stadighed bidrage til, at alle danskere har en tryg hverdag og lige muligheder for at skabe et godt liv. Samtidig skal den offentlige sektor understøtte, at der også i fremtiden er job og vækst i Danmark. Regeringen vil fastholde den danske, solidariske samfundsmodel, hvor der er høj grad af lige muligheder for alle, og hvor fællesskabet træder til med hjælp, hvis man skulle komme ud for uventede udfordringer, som man ikke selv kan håndtere. I de kommende år står vi over for en række udfordringer, som kræver en klar prioritering af vores fælles velfærd. Frem mod 2020 vil betydeligt flere danskere være over 70 år. Flere ældre vil bl.a. betyde flere udgifter til sundhedsvæsenet, ligesom vi de kommende år vil få mulighed for at bruge nye behandlingsformer samt ny og ofte dyrere medicin. Det skal vi have råd til. Den offentlige sektor skal samtidig være rustet til at gribe nye muligheder og håndtere nye udfordringer inden for ansvarlige økonomiske rammer. Regeringen vil derfor gradvist prioritere lidt flere penge til den fælles velfærd. Inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik har vi sikret plads til, at vi frem mod 2020 hvert år kan anvende i gennemsnit ca. 3 mia. kr. mere på vores fælles velfærd. Selv med de ekstra midler vil de økonomiske rammer i de kommende år være stramme. Det stiller klare krav til, at vi skal have mest muligt ud af de penge, der samlet set går til vores fælles velfærd. Det er derfor afgørende, at vi hele tiden arbejder på at gøre tingene på nye og smartere måder, så borgerne får bedre velfærd for pengene, og virksomhederne oplever en mere serviceminded offentlig sektor. Den offentlige sektor må hele tiden forbedre og forny sig, så den leverer tidssvarende service af høj kvalitet, der matcher fremtidens muligheder og udfordringer. Verden står ikke stille, og det skal den offentlige sektor heller ikke. Derfor har regeringen opstillet en målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. frem mod 2020. Midlerne skal frigøres til de områder i den offentlige service, hvor behovet er størst. Målsætningen skal tjene som en central drivkraft i arbejdet med løbende at gøre den offentlige sektor endnu bedre til at levere mest mulig velfærd for pengene.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above