Page 51

Faelles_velfaerd

49 Virkeliggørelsen af de syv principper skal i høj grad ske på de enkelte offentlige arbejdspladser ved, at ledere sammen med medarbejderne konkretiserer principperne og omsætter dem i praksis i hverdagen. Det kan fx ske ved at afklare, hvordan man bedst og lettest indsamler den nødvendige dokumentation, om opgaveløsningen i tilstrækkelig grad bygger på viden om, hvad der virker, eller om der er lokale regler og procedurer, der kan forenkles eller afskaffes. Den bedste vej til en sådan tillidsfuld og konstruktiv dialog mellem ledere og medarbejdere varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men der kan både fra centralt hold og lokalt på arbejdspladsen arbejdes aktivt med at understøtte en tillidsfuld dialog, jf. boks 2.2. Boks 2.2 Eksempler på arbejdet med at understøtte tillid og samarbejde i den offentlige sektor En fleksibel samarbejdsaftale på det statslige område På det statslige område blev overenskomstparterne i 2013 enige om en ny aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Aftalen blev gjort mere handlingsorienteret og brugervenlig for at fremme et konstruktivt, tillidsfuldt og dialogbaseret samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i de lokale samarbejdsudvalg. Partsprojekter om tillid, samarbejde og arbejdsmiljø på statslige arbejdspladser Et andet resultat af forhandlingerne på det statslige område i 2013 var enighed om at igangsætte et fælles partsprojekt om tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser. Parterne ønsker i fællesskab at øge fokus på tillid og samarbejde, herunder social kapital, faglig kvalitet og godt psykisk arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske ved at indsamle og formidle viden om god praksis og om effekten af indsatser for tillid og samarbejde samt ved at igangsætte relevante initiativer og aktiviteter. På baggrund af de gennemførte aktiviteter vil parterne udarbejde en fælles afrapportering, som har fokus på effekten af arbejdet med tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser, herunder bl.a. betydningen for faglighed, trivsel, effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2015 har parterne i forlængelse af resultaterne fra 2013 fastslået en enighed om, at et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i udviklingen af statslige arbejdspladser præget af effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen samt motivation og trivsel. Parterne har på den baggrund aftalt, at de i overenskomstperioden vil understøtte, at der på de statslige arbejdspladser er et tillidsfuldt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Et tiltag vil være partsrådgivning, hvor de centrale parter efter nærmere aftale med de enkelte arbejdspladser besøger disse med henblik på at understøtte det lokale arbejde med et godt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Andre tiltag inkluderer partsfælles informationsmøder samt fælles uddannelse for ledere og tillidsrepræsentanter.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above