Page 52

Faelles_velfaerd

I forlængelse af de syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor er der iværksat initiativer, som skal understøtte nytænkning på offentlige arbejdspladser. Ét af initiativerne er oprettelsen af Center for Offentlig Innovation, der skal fremme en systematisk spredning af viden. Centeret skal bl.a. gennemføre en systematisk kortlægning af innovationslandskabet i den offentlige sektor og skabe et overblik over, hvor der arbejdes med innovation og med hvilke resultater. Det skal gøre det nemmere for offentlige myndigheder og organisationer at lære af hinandens erfaringer og dermed bidrage til, at gode løsninger fra ét sted i den offentlige sektor spredes hurtigt til andre steder i den offentlige sektor. Et andet af initiativerne er gennemførelse af foreløbigt tre styringslaboratorier, som skal give erfaringer med nye former for styring og organisering igennem lokale eksperimenter i mindre skala, jf. boks 2.3. Resultaterne af eksperimenterne kan indgå som en del af grundlaget for beslutningen om implementering af nye styreformer i større skala. Boks 2.3 Laboratorier om bedre organisering og nye samarbejdsformer skal give bedre løsninger for borgerne Regeringen og de øvrige parter bag principperne for modernisering af den offentlige sektor ønsker at teste nye samarbejdsformer og udbrede de gode erfaringer. Der blev i 2014 gennemført tre såkaldte styringslaboratorier, som implementeres og evalueres i 2015. Alle tre stiler mod at nedbryde uhensigtsmæssige barrierer mellem offentlige myndigheder til fordel for borgerne. Én indgang for borgere med psykiske lidelser, Københavns Kommunes Socialforvaltning: Bedre samarbejde og mere målrettet styring af indsatsen for borgere med psykiske lidelser i Københavns nordvestkvarter skal give en mere virkningsfuld og evidensbaseret hjælp til borgerne. En fælles behandlingsindsats mellem Nordsjællands Hospital og tilhørende kommuner: Nye samarbejdsformer skal mindske overbelægning og genindlæggelser. 50 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Mindre tilbagefald til kriminalitet i samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Esbjerg Kommune: Bedre, tættere og mere evidensbaseret samarbejde skal bidrage til, at færre fængselsindsatte falder tilbage i kriminalitet efter endt afsoning. En tilsvarende måde at sætte fokus på tillid og samarbejde er at udvikle arbejdspladsens ”sociale kapital”, jf. boks 2.4.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above