Page 53

Faelles_velfaerd

51 Boks 2.4 Arbejdspladsens sociale kapital Arbejdspladsens sociale kapital påvirker, hvordan og hvor effektivt en organisations medlemmer i fællesskab er i stand til at løse kerneopgaverne. De centrale elementer i social kapital på arbejdspladsen er tillid, samarbejde og retfærdighed. Den sociale kapital styrkes eksempelvis, når ledere og medarbejdere formår at samarbejde konstruktivt om at skabe resultater i dagligdagen. Derfor er det vigtigt for en arbejdsplads at have fokus på, hvordan konstruktivt samarbejde og tillid til hinanden kan styrkes. Når ansatte på en arbejdsplads oplever at blive behandlet retfærdigt, har de også viljen til at samarbejde bedst muligt om at opnå resultater ud fra organisationens værdier og målsætninger. Kilde: Kompetencesekretariatet. Social kapital skal ses i tæt sammenhæng med de syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor og partsprojektet om tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser, som også har fokus på, hvordan tillid kan bidrage til en mere effektiv løsning af kerneopgaverne. Flere arbejdspladser arbejder med at udvikle arbejdspladsens sociale kapital, fx Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. boks 2.5. Boks 2.5 Fremme af arbejdspladsens sociale kapital i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har igangsat et stort projekt om social kapital koblet til kerneopgaven på tværs af hele ministerområdet. Det sker for at styrke kvaliteten i opgavevaretagelsen, fremme effektivitet og øge trivslen. I efteråret 2014 er alle 2.500 medarbejdere og ledere inviteret til kick-off-møder, og efterfølgende skal 450 ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på uddannelse i social kapital. Det lokale arbejde med kerneopgaver og relationer vil i afdelingerne blive understøttet af forskellige tilbud og værktøjer, enkelte steder vil processen blive hjulpet på vej af ekstern konsulenthjælp. Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above