Sunde arbejdspladser med kerneopgaverne i fokus

Faelles_velfaerd

Sunde arbejdspladser med kerneopgaverne i fokus For at den offentlige sektor fortsat kan levere den bedst mulige velfærd og udvikle sig til stadig større gavn for borgerne, er det afgørende at skabe gode betingelser for, at de offentligt ansatte kan bruge deres viden og faglighed, så de gør mest gavn for fællesskabet. De gode betingelser afhænger af, at der arbejdes helhedsorienteret og systematisk med en række områder. Ideelt har sunde offentlige arbejdspladser en række kendetegn, som der må sigtes efter i arbejdet med udviklingen af effektivitet og tillid. Sunde offentlige arbejdspladser er kendetegnet ved at: ■ De ansatte kan skabe mest mulig værdi for samfundet understøttet af en klar strategisk retning for organisationen. Det indebærer, at både ledere og medarbejdere forstår og føler ejerskab til, hvilke kerneopgaver organisationen skal løse, og hvilke konkrete mål den skal opnå, så alle kan trække i samme retning. ■ De ansatte kan gøre mest mulig gavn for borgerne ved at personaleressourcerne anvendes effektivt. Det indebærer, at medarbejderne og lederne har de rette kompetencer, tiden bruges på kerneopgaverne, og lønnen understøtter en effektiv løsning af opgaverne. ■ De ansatte kan trives og motiveres til at gøre deres bedste for fællesskabet, når organisationen er præget af en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur med et godt arbejdsmiljø. Det indebærer, at ledelsens beslutninger er gennemsigtige og troværdige, at der er fokus på at nå de ønskede resultater, at medarbejdernes kompetencer udvikles systematisk, samt at arbejdsmiljøet og samarbejdet er godt. ■ Kerneopgaverne er i fokus, og at der skabes løbende viden om organisationens aktiviteter, omkostninger og resultater, så man hele tiden kan lære af de hidtidige erfaringer. Det er centralt, at strategisk retning, anvendelse af personaleressourcer, udvikling af en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur samt anvendelse af ledelsesinformation og benchmarking forstås og udvikles som en sammenhængende helhed. De forskellige elementer af en sund offentlig arbejdsplads understøtter hinanden, og det er derfor vigtigt, at der arbejdes sammenhængende og helhedsorienteret med alle elementerne på offentlige arbejdspladser, jf. figur 2.2. 52 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above