Alle trækker i samme retning

Faelles_velfaerd

53 Figur 2.2 Sunde arbejdspladser med kerneopgaverne i fokus kræver en helhedsorienteret tilgang Skabe resultater til gavn for borgerne Klar strategisk retning Effektive personaleressourcer Tillidsbaseret og resultatorienteret kultur Ledelsesinformation og benchmarking “Kend din forretning og situation og prioriter indsatsterne” Helhedstænkningen om sunde offentlige arbejdspladser med fokus på kerneopgaverne repræsenterer en nuanceret tilgang til, hvordan offentligt ansatte kan gøre mest gavn for borgerne og skabe mest værdi for samfundet. Omdrejningspunktet for helhedstænkningen er, at effektivitet og tillid går hånd i hånd, når offentligt ansatte skal levere resultater. Det er en forudsætning for gode resultater, at ledere og medarbejdere på de offentlige arbejdspladser lykkes med at udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde, og at ledere samtidig tager et tydeligt ledelsesansvar og sikrer en effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Elementerne i figur 2.2 uddybes i det følgende. Alle trækker i samme retning Det er en vigtig betingelse for sunde offentlige arbejdspladser, at der fastsættes og forankres en klar strategisk retning, der – på baggrund af de politisk fastsatte mål – angiver, hvad der er organisationens kerneopgaver og hvilke konkrete mål, der skal opnås. Det er centralt, at målene for det daglige arbejde formuleres på en måde, der er meningsfuld og giver konkret retning for medarbejderne. Samtidig er det centralt, at den strategiske retning forankres på tværs af organisationen, så der på hele arbejdspladsen hos hver enkelt medarbejder er en forståelse for, hvordan de daglige arbejdsopgaver bidrager til at realisere organisationens strategiske mål.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above