Resultater og tillid er i centrum

Faelles_velfaerd

57 Resultater og tillid er i centrum En tillidsbaseret og resultatorienteret kultur er afgørende for at omsætte medarbejdernes tid og kompetencer til offentlig service af høj kvalitet. En kultur med resultater og tillid i centrum understøtter, at arbejdspladsen har en evne til effektivt at levere sine kerneydelser og omstille sig efter skiftende mål og behov og dermed skabe løsninger af høj kvalitet på både kort og lang sigt. En sådan kultur kommer ikke af sig selv, men forudsætter, at institutionerne arbejder aktivt med at udvikle arbejdspladsens værdier, samarbejde og arbejdsmiljø. Et vigtigt element i udviklingen af en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur er, at medarbejderne systematisk inddrages i dialog om tilrettelæggelse af opgaveløsningen. Det kan ske både formelt, fx via samarbejdsudvalget og nedsættelse af arbejdsgrupper, og uformelt, fx via løbende dialog. Ledelsesmæssig gennemsigtighed og troværdighed i forhold til organisationens beslutninger er også væsentlige grundsten i udviklingen af en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur med et godt arbejdsmiljø. Gennemsigtighed og troværdighed kan eksempelvis udvikles ved, at ledelsen systematisk og åbent kommunikerer bevæggrunde bag beslutninger og har fokus på at sikre sammenhæng mellem det kommunikerede og de faktiske handlinger. Kompetenceudvikling er et tredje vigtigt element i udviklingen af en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur. De ansatte er det vigtigste aktiv, og det er derfor afgørende, at både ledere og medarbejdere udvikler sig og er motiverede, så de er bedst muligt rustet til at levere løsninger og service til gavn for borgerne. For at sikre kompetenceudvikling, der virker, er det vigtigt, at offentlige arbejdspladser har en systematisk og strategisk tilgang til kompetenceudvikling, som tilpasser og målretter kompetenceudviklingen til arbejdspladsens konkrete behov og sikrer understøttelse af kerneopgaverne. Effektiv kompetenceudvikling kan samtidig understøtte medarbejdernes beskæftigelsessikkerhed (employability), fordi medarbejderne sikres de rette kompetencer til at bestride deres aktuelle job, til at løse andre opgaver i organisationen eller til at bestride job på det øvrige arbejdsmarked.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above