Page 6

Faelles_velfaerd

Udgangspunktet er heldigvis godt. Offentlige myndigheder og institutioner er generelt velfungerende, og de offentligt ansatte er fagligt dygtige, forandringsparate og brænder for at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Det er vigtigt, fordi velfærd skabes der, hvor borgerne og virksomhederne møder den offentlige sektor – i relationen med læreren, sygeplejersken, socialrådgiveren, lægen, pædagogen, social- og sundhedshjælperen, sagsbehandleren m.fl. Samtidig er udviklingen allerede i fuld gang. Regeringen har siden 2011 gennemført en række ambitiøse reformer af bl.a. folkeskolen, erhvervsuddannelserne, sundhedsområdet og beskæftigelsessystemet. Reformerne rummer en række fællestræk, der afspejler regeringens grundholdninger til, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig, og hvordan den skal bidrage til at håndtere de udfordringer og muligheder, vores fælles velfærd står overfor. Disse holdninger kan opsummeres i fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor: Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på de offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Bedre velfærd med udgangspunkt i borgernes ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Pejlemærkerne vil også fremover være styrende for regeringens arbejde med at styrke den fælles velfærd gennem en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor. Det vil ske i et tæt samarbejde med kommuner og regioner. Bedre offentlig styring er et fællesoffentligt projekt. I denne bog kan du læse mere om pejlemærkerne og om regeringens politik for at styrke og forny den offentlige sektor. God læselyst. Regeringen, april 2015 4 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above