Der handles på grundlag af viden

Faelles_velfaerd

59 Boks 2.12 Nationalt program for ledelse af sundhedssektoren Kvalitetsudvikling kræver stærk og god ledelse. Regeringen har med den flerårige sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre” sat fokus på bedre ledelse på bl.a. sygehusene – ledelse, der kan skabe retning for personalet og understøtte en kultur med vægt på læring, omstilling og nytænkning. Regeringen vil i samarbejde med regioner og kommuner formulere et nationalt program for ledelse af sundhedssektoren med fokus på bl.a. kvalitetsudvikling – bl.a. inspireret af udenlandske erfaringer med fx ledelsesakademier. Første hold forventes at starte op i januar 2016. Der handles på grundlag af viden Det er afgørende for at sikre sunde offentlige arbejdspladser, at relevant ledelsesinformation om bl.a. arbejdspladsens aktiviteter, omkostninger og resultater er tilgængelig og anvendes aktivt som grundlag for beslutninger. Relevant ledelsesinformation giver mulighed for at analysere organisationens styrker og udviklingsmuligheder og forstå konsekvenserne – herunder de omkostningsmæssige konsekvenser – af centrale beslutninger og prioriteringer. Derved bliver det muligt at træffe bedre beslutninger og skabe løsninger af højere kvalitet. Hvis der eksempelvis iværksættes initiativer for at nedbringe sygefraværet, vil det være relevant at måle, om sygefraværet rent faktisk falder. Et element i at kunne træffe beslutninger på grundlag af viden er også at målrette ledelsesinformation til de områder, som er relevante for løsningen af kerneopgaverne. Det indebærer, at statslige institutioner skal afklare, hvad der er vigtigt for at løse kerneopgaverne godt og dermed, hvad man har brug for at vide og hvilke informationer der er mindre relevante for at følge op på løsning af kerneopgaverne. Viden og gennemsigtighed om aktiviteter, omkostninger og resultater vil desuden i mange tilfælde kunne give de enkelte medarbejdere bedre mulighed for at tage ansvar for og bidrage til at nå organisationens samlede mål. Der findes en række forskellige målinger og evalueringer, som kan – og i visse tilfælde skal – gennemføres regelmæssigt på offentlige arbejdspladser, fx undersøgelser af arbejdsmiljø, medarbejdertilfredshed mv. Der kan imidlertid være behov for mere dybdegående målinger, der giver et samlet blik på organisationens tilstand. Sådanne målinger kan give ledelsen og medarbejderne et solidt fundament for sammen at tage hånd om områder, hvor de kan forbedre arbejdspladsen og gøre den bedre i stand til at skabe resultater.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above