Udvikling af målbillede til understøttelse af tillid og effektivitet

Faelles_velfaerd

Regeringen ønsker derfor at inspirere de statslige arbejdspladser til at måle og udvikle organisationens tilstand som middel til at kunne skabe mest mulig værdi for borgerne – både på kort og lang sigt. Boks 2.13 Eksempel på måling og udvikling af organisationens tilstand Østjyllands Politi har sat fokus på at måle og udvikle den organisatoriske tilstand i politikredsen. Målet er at understøtte en effektiv opgaveløsning, der både sikrer høj resultatskabelse og at kredsen på såvel kort som lang sigt er en attraktiv arbejdsplads. Målinger af den organisatoriske tilstand i Østjyllands Politi har vist, at organisationen som helhed udviser stort ansvar i den faglige opgaveløsning, og at der er et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø. Målingerne viste imidlertid også, at mellemlederes og medarbejderes forståelse for og ejerskab til de strategiske prioriteringer kunne styrkes, samt at kredsen med fordel i højere grad kunne anvende fælles standarder for ensartede arbejdsgange. Østjyllands Politi har efterfølgende tilpasset organiseringen og processerne, så sagsgangene fra anmeldelse af en sag til afgørelse understøttes bedre, og kredsen har også rent fysisk flyttet om, så medarbejderne og enhederne sidder mere logisk placeret i forhold til opgaveløsningen. Desuden har politikredsen iværksat et arbejde med at fremme en fælles ledelseskultur og anvendelse af ledelsesinformation, som skal sikre, at mellemlederne får ejerskab til strategien og bedre kan konkretisere den i forhold til, hvad den betyder for medarbejderne. Kilde: Østjyllands Politi. Regeringen vil samtidig forbedre offentlige institutioners mulighed for at lære af hinanden ved at stille relevante data til rådighed, som alle institutioner kan lade sig inspirere af. Der er allerede udviklet en statslig benchmarkdatabase med en række nøgletal, som giver mulighed for sammenligning på tværs af statslige institutioner, og som kan indgå i en vurdering af styrker og forbedringsområder i den enkelte institution. Udvikling af målbillede til understøttelse af tillid og effektivitet Regeringen ønsker at fremme en helhedstænkning om udvikling af tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser. Det er centralt for videreudviklingen af den offentlige sektor, at der ikke fokuseres ensidigt på isolerede instrumenter, men at udviklingen af offentlige arbejdspladser sker ud fra en nuanceret tilgang og med udgangspunkt i eksisterende viden og erfaringer. Derfor har regeringen også sat fokus på god arbejdsgiveradfærd. Alle offentlige arbejdsgivere – fra topledere til personaleledere – har et ansvar for at sikre de nødvendige betingelser for, at offentligt ansatte hver dag kan levere den bedst mulige service til borgere og virksomheder, og at de offentlige arbejdspladser løbende kan omstille sig til nye behov. 60 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above