Page 63

Faelles_velfaerd

61 Målet for regeringen er, at de offentlige arbejdsgivere i tillidsfuld dialog med medarbejderne formår at omsætte deres lokale ledelsesrum til effektivt at varetage kerneopgaverne og opnå de bedst mulige resultater for borgerne. Indsatsen for at fremme god arbejdsgiveradfærd lægger vægt på de samme grundlæggende faktorer, som er afspejlet i de syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Blandt omdrejningspunkterne for både god arbejdsgiveradfærd og de syv principper er tillid, dialog og samarbejde og opgaveløsning med udgangspunkt i viden og velbegrundet dokumentation. Både god arbejdsgiveradfærd og principperne for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor er udtryk for et ønske om at fremme offentlige arbejdspladser med et klart fokus på mål og resultater, tillid mellem ledelse og medarbejdere samt bedre velfærd for borgerne. For at give statslige arbejdsgivere bedre mulighed for at sikre effektivitet og tillid på arbejdspladsen stiller regeringen et målbillede for god arbejdsgiveradfærd til rådighed for de statslige institutioner. Målbilledet er et sigtepunkt og dermed en hjælp til statslige arbejdsgivere, som ønsker at udvikle og forbedre deres institutioner. Målbilledet angiver praksisser for god arbejdsgiveradfærd og vil blive suppleret af implementeringsindsatser, som skal understøtte reelle adfærdsændringer, der kan komme borgerne og virksomhederne til gavn. Implementeringsindsatserne omfatter fx rådgivning, pilotprojekter i ministerier og videndeling på tværs af staten. Arbejdet med god arbejdsgiveradfærd er rettet mod statslige institutioner, og arbejdet knytter an til øvrige tiltag i stat, kommuner og regioner. Regeringen, KL og Danske Regioner udveksler løbende idéer og erfaringer med at understøtte arbejdsgiverrollen blandt offentlige arbejdsgivere.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above