3 Bedre organisering af offentlige opgaver

Faelles_velfaerd

3Bedre organisering af offentlige opgaver Den danske offentlige sektor er organiseret meget decentralt. Rigtig mange opgaver løses tæt på borgere og virksomheder af regioner og kommuner, som kender og forstår de lokale behov. Sådan ønsker regeringen også, at det skal være fremover, og vi vil derfor ikke ændre grundlæggende på den offentlige sektors organisering. Der er imidlertid brug for, at vi løbende inden for enkelte områder ser på, om vi kan organisere os bedre og mere effektivt, så vi får en omkostningseffektiv offentlig service med stadig højere kvalitet. 64 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor PEJLEMÆRKER Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Den offentlige sektor er grundlæggende godt organiseret. Evalueringen af kommunalreformen viste, at der med reformen er skabt en ramme for en robust offentlig sektor, der er i stand til at håndtere de kommende års udfordringer. En stærk og decentral offentlig sektor sikrer i udgangspunktet mest kvalitet for pengene. Det betyder, at opgaveløsningen kan tilpasses borgernes og virksomhedernes lokale præferencer, og at indsigt i de lokale forhold skaber mulighed for effektiv prioritering. Samtidig er der et demografisk pres og en forventning om fx bedre skoler, sundhedsbehandling og ældrepleje. Derfor er der fortsat behov for hele tiden at se med friske øjne på, om enkelte områder kan organiseres bedre, så vi får mere velfærd for pengene. Der findes ikke én bestemt løsning eller tilgang til at sikre bedre organisering af den offentlige opgaveløsning. Forskellige områder af den offentlige sektor kræver forskellige løsninger. Der kan fx være behov for at etablere fælles løsninger eller anvende offentlig-privat samarbejde bedre end i dag.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above