Fælles løsninger i staten

Faelles_velfaerd

Det er imidlertid ikke altid problemfrit at samle opgaver i større enheder. Derfor skal fælles løsninger overvejes grundigt. Men i de tilfælde, hvor der kan dokumenteres såvel kvalitets- som effektiviseringsfordele for borgere og virksomheder, er det oplagt, at offentlige myndigheder vælger fælles løsninger som et middel til at opnå bedre kvalitet og større omkostningseffektivitet. Her har de offentlige myndigheder og institutioner bredt i den offentlige sektor et ansvar for selv at opsøge mulighederne for at gøre brug af fælles løsninger. Og regeringen har et ansvar for at sikre, at der er hensigtsmæssige regler og rammer for sådanne samarbejder. Fælles løsninger i staten Inden for staten er der de seneste 5-10 år gennemført en række fælles løsninger, bl.a. i form af en række administrative fællesskaber. Etableringen af de fælles løsninger har bl.a. været motiveret af at skabe større faglige miljøer, effektivisere gennem stordrift, frigøre ressourcer til kerneopgaver samt sikre en professionalisering af funktionerne, jf. boks 3.2. Boks 3.2 Eksempler på fælles løsninger i staten Indkøb: Statens Indkøbsprogram er udrullet i ni faser og indeholder i dag 27 indkøbsaftaler, der samlet har medført effektiviseringer på ca. 1,4 mia. kr. årligt. De statslige indkøbsaftaler sikrer aftaler af god kvalitet til lavere priser, afløfter udbudspligten for de enkelte statslige institutioner, minimerer transaktionsomkostninger og frigør herved ressourcer til udførelse af de statslige kerneopgaver. It-drift: Formålet med Statens It er at sikre høj kundetilfredshed ved at levere stabil it-drift til konkurrencedygtige priser. Statens It skal skabe værdi for de otte omfattede ministerområder og medvirke til at højne informationssikkerheden. Statens It har siden etableringen i 2010 gennemført projekter, der har medført mere stabil drift, besparelser og øget sikkerhed. Det drejer sig bl.a. om konsolideringen af 28 serverrum til et datacenter på fælles net, standardisering af pc-arbejdspladsen for 10.000 brugere samt besparelser på kontrakter gennem udbud på en fælles rammeaftale. Løn og Regnskab: Formålet med etablering af Statens Administration har været gennem stordrift, standardisering, systemunderstøttelse og ledelsesfokus at realisere effektiviseringer og kvalitetsløft samt at frigøre ressourcer til kerneopgaven i de afgivende institutioner. Statens Administration varetager regnskabsopgaver for 125 kunder og lønopgaver for 143 kunder (2014). Effektiviseringspotentialet var 46 pct. Målsætningen blev realiseret i 2012. Statslige bygninger: Statens ejendomsvirksomhed og ansvaret for byggeri er blevet samlet i Bygningsstyrelsen for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer. Bygningsstyrelsens volumen giver mulighed for systematisk at holde omkostninger nede og udnytte stordriftsfordele. Den store volumen er også med til at skabe synergi og sammenhæng i statens byggeri og ejendomsdispositioner og skabe udvikling i byggeriet. 66 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above