Offentlig-privat samarbejde

Faelles_velfaerd

71 Vi skal anvende de løsninger, som giver mest mening, og som virker. Hvis det har positive effekter at inddrage private aktører til eksempelvis rengøring på sygehuse eller madudbringning til ældre, så kan det være fornuftigt at vælge private aktører til opgaveløsningen. Det afgørende er, at driften er effektiv, så der frigøres ressourcer til kernevelfærden. Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejdsformer mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Én af de mest almindelige og udbredte samarbejdsformer er den type af offentlig-privat samarbejde, hvor en offentlig myndighed vælger at skabe konkurrence om en given opgave gennem et udbud. Boks 3.6 Eksempel på offentlig-privat samarbejde vedrørende genbrugspladser Esbjerg Kommune har skabt konkurrence om driften af to af kommunens fire genbrugspladser, og opgaven løses af en privat virksomhed. Kommunen har i mere end tyve år inddraget private aktører i driften af genbrugspladser og lægger vægt på godt samarbejde. Kommunen kan konstatere, at den private aktør løser opgaven på de to genbrugspladser lige så billigt og på samme serviceniveau som kommunen. Kilde: Udbudsportalen (2013): ”10 gode eksempler på offentlig-privat samarbejde”, Esbjerg Kommune. Regeringen ønsker ikke at opstille konkrete måltal for, hvor meget der skal skabes konkurrence om. Regeringen har tillid til, at de enkelte kommuner selv beslutter, hvilke opgaver det giver mening at udbyde. Beslutninger om udbud kræver lokalt kendskab til opgaveløsningen og træffes derfor bedst lokalt – dvs. i den enkelte kommune. Regeringen har derfor også afskaffet det tidligere gældende måltal om, at 31,5 pct. af kommunernes opgaver skulle konkurrenceudsættes. Måltallet satte et for ensidigt fokus på den samlede mængde af udbudte opgaver – og flyttede dermed fokus væk fra kvalitet og effektivitet. Der er fortsat behov for yderligere viden om effekterne af offentlig-privat samarbejde, især for så vidt angår de blødere velfærdsområder, jf. boks 3.7. Også Produktivitetskommissionen har peget på, at der generelt mangler konkret viden om effekterne og erfaringerne med inddragelsen af private aktører på de centrale velfærdsområder.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above