Page 74

Faelles_velfaerd

Boks 3.7 Effekterne ved inddragelse af private aktører I en undersøgelse fra Udbudsrådet blev effekterne ved offentlig konkurrence kortlagt ved at analysere gennemførte undersøgelser og cases fra midten af 1990’erne og frem til 2010 i hele den offentlige sektor. Det overordnede billede er, at 73 ud af de 88 cases, hvor de økonomiske effekter er opgjort, dokumenterer eller skønner positive økonomiske effekter af konkurrencen. 23% (26) 4% (4) 6% (7) 4% (4) 13% (15) 50% (58) Analysen finder ikke nævneværdig forskel på effekterne ved ikke-borgernære og borgernære områder. Således finder analysen eksempelvis 23 cases med positive økonomiske effekter på social- og beskæftigelsesområdet, mens der på dette område er én case med en negativ økonomisk effekt. Andre studier peger på, at de økonomiske gevinster ved den type af offentlig-privat samarbejde, som foregår ved konkurrence om en given opgave gennem et offentligt udbud, i Danmark generelt er på 5-15 pct. på de tekniske opgaveområder som fx vedligehold af grønne områder, kommunal vejvedligeholdelse og rengøring. Derudover peges der på, at der generelt er flere erfaringer med offentlig-privat samarbejde på de tekniske områder end på velfærdsområderne. Studierne finder endvidere, at der på velfærdsområderne ikke er en entydig dokumentation for positive økonomiske effekter, og at der er behov for mere systematisk vidensopsamling på området. Kilde: Bl.a. Udbudsrådet (2010): ’Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver – overblik over eksisterende dokumentation af effekterne; Hjelmar, Ulf; Ole Helby Petersen, Karsten Vrangbæk og Lisa la Cour (2012): ”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver – En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011”. Udgivet af AKF; Petersen, Ole Helby, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk og Patricia Thor Larsen (2014): ”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver – En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2011-2014”. Udgivet af RUC; Quartz+Co. og Rambøll Consulting (2014): ”Analyse af offentlig-privat samarbejde”. 72 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above