Status for offentlig-privat samarbejde

Faelles_velfaerd

Boks 3.8 Ny udbudslov Den nye udbudslov skal udgøre et samlet og enklere regelsæt på udbudsområdet, som skal give øget klarhed til området og bidrage til at reducere transaktionsomkostningerne ved udbud for både det offentlige og de private virksomheder. Med loven gives fx en væsentlig bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer ”udbud med forhandling” og ”konkurrencepræget dialog”. Dette giver bedre muligheder for dialog og samarbejde om at finde de bedste løsninger. Anvendelsen af de fleksible procedurer kan samtidig bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. En af de store nyskabelser er samtidig den nye udbudsprocedure ”innovationspartnerskaber”. Innovationspartnerskaber giver mulighed for at indgå en eller flere længerevarende partnerskabskontrakter, hvor der udvikles et produkt eller en ydelse, hvilket dermed bedre kan understøtte innovation. Kilde: Udbudslovsudvalget. Status for offentlig-privat samarbejde Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner anvender samarbejde med private aktører. Enkelte kommuner anvender stort set udelukkende private leverandører til vedligeholdelsen af kommunale veje og kollektiv trafik, mens andre kommuner blot anvender private leverandører til ca. 15 pct. af disse opgaver. Billedet gør sig også gældende inden for andre områder – fx de sociale opgaver, jf. figur 3.1. 74 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above