4 Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer - Borgerens ressourcer som udgangspunkt

Faelles_velfaerd

4Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer Den offentlige sektor skal i højere grad levere velfærd med udgangspunkt i de ressourcer, borgerne besidder. Det indebærer, at den offentlige sektor skal møde borgerne der, hvor de er, og tilpasse sig en virkelighed med stadigt mere kompetente og ressourcestærke borgere, der både vil påvirke og bidrage til de offentlige løsninger. Borgernes ressourcer kan bl.a. bringes i spil gennem øget brug af digitalisering og velfærdsteknologi. 80 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor PEJLEMÆRKER Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer handler i praksis om at skabe mere individuelt tilpassede løsninger til borgerne og om at inddrage borgernes idéer og viden mere aktivt i opgaveløsningen. Det handler også om, at den offentlige sektor skal understøtte de frivillige kræfter og give dem rum til udfoldelse, så de får mulighed for at bidrage til gode og innovative løsninger i vores samfund. Den offentlige sektor skal indrette sig til en virkelighed, hvor borgerne i stigende grad kommunikerer og agerer i den digitale verden. Det betyder bl.a., at de nye digitale muligheder får indflydelse på, hvordan den offentlige service tilrettelægges og organiseres. Den offentlige sektor skal møde og samarbejde med borgerne, der hvor de er. Det gavner borgerne – og det bidrager til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse i den offentlige sektor. Borgerens ressourcer som udgangspunkt Det danske velfærdssamfund skal give mennesker mulighed for at udfolde deres potentiale. Alle borgere skal så vidt muligt kunne tage vare på sig selv og præge deres egen tilværelse gennem aktive valg. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for samfundet som helhed. Samtidig skal der altid være hjælp at hente for de medborgere, som ikke har forudsætningerne for at klare sig på egen hånd.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above