Page 86

Faelles_velfaerd

mennesker med psykiske lidelser. Målet skal understøtte en positiv udvikling for mennesker med psykiske lidelser, så flere bliver i stand til at leve et selvstændigt liv med tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Når den offentlige service skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer indebærer det, at velfærdstilbud fremover i højere grad skal tage højde for den enkelte borgers konkrete situation. Det muliggør mere individuelt tilpassede løsninger – og dermed større sandsynlighed for at opnå den ønskede effekt for den enkelte borger. Et godt eksempel er forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen, jf. boks 4.4. Med forliget gennemføres en mere individualiseret, meningsfuld og effektiv indsats for arbejdsløse, der afspejler den enkeltes forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. Midlerne kan være forskellige, men målet er altid det samme: At arbejdsløse hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse. Boks 4.4 Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen – en mere individuel, meningsfuld og effektiv indsats for at få ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse Med beskæftigelsesreformen indføres en ny beskæftigelsesindsats, der bl.a. bygger på princippet om, at arbejdsløse skal opleve en individuel, meningsfuld og effektiv indsats. Reformen af beskæftigelsessystemet indebærer en mere intensiv, tidlig samt koordineret og sammenhængende dialog mellem arbejdsløse, a-kasser og jobcentre, hvor jobcentrene får friere rammer til at tilrettelægge indsatsen for arbejdsløse. Der gøres op med ensartet og ufokuseret anvendelse af aktive tilbud, bl.a. ved at kravet om gentagen aktivering afskaffes. Samtidig kommer der større fokus på varig beskæftigelse gennem styrkede muligheder for uddannelsesløft til de ledige med størst behov. Med regeringens udspil ”Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse” er der fokus på at anerkende og drage nytte af de kompetencer, som flygtninge har med fra hjemlandet. Der skal ske en hurtig kompetencevurdering af både uddannelse og erhvervsmæssige erfaringer, så integrationsindsatsen i højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Folkeskolereformen er et andet godt eksempel på, at den offentlige sektor kan understøtte udfoldelsen af borgeres potentialer ved at møde borgerne, der hvor de er, idet undervisningen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og behov. Målsætningen er, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 84 Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above