Samspil med aktive medborgere

Faelles_velfaerd

87 Samspil med aktive medborgere Aktive medborgere, der tager et ansvar og lægger kræfter i at gøre en forskel for andre, er et gode for vores samfund. De styrker sammenhængskraften i samfundet og gør fællesskabets opgaver lettere at løfte. Moderne velfærd, der tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, handler derfor også om at understøtte udfoldelsen af det aktive medborgerskab og sikre et frugtbart samspil mellem aktive medborgere, civilsamfundet og den offentlige sektor. Det frivillige Danmark er et fornemt udtryk for aktivt medborgerskab. Omkring 4 ud af 10 danskere er engageret i frivilligt arbejde. De fleste er frivillige inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet, men mange er også engageret på det sociale område, på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet og i lokalsamfundet i øvrigt. Den frivillige indsats er meningsfuld for den enkelte lektiehjælper, besøgsven eller træner og for de mennesker, der nyder godt af de frivilliges hjælp, samvær og engagement. Frivillige kan samtidig medvirke til at finde nye og innovative løsninger på fælles udfordringer, og de kan ofte nå ud til mennesker og steder, hvor den offentlige sektor har vanskeligt ved at nå ud. Det kan bl.a. være på det sociale område, når frivillige er med til at bryde isolation eller utryghed hos psykisk sårbare unge, som det er tilfældet i organisationen Headspace – et landsdækkende frivilligt tilbud med hjælp til unge. Den frivillige indsats i Danmark fungerer som et vigtigt supplement til den offentlige sektor i kontakten med og mellem mennesker. Derfor skal den offentlige sektor også aktivt understøtte og samarbejde med frivillige kræfter til gavn for den fælles velfærd. Dette skal ske i fuld respekt for, at den frivillige indsats netop er frivillig og ikke erstatter den offentlige sektors opgaveansvar. Et godt eksempel på, hvordan den offentlige sektor kan drage nytte af den frivillige verdens særlige styrker til fordel for den enkelte og samfundet som helhed, er inddragelsen af frivillige i ældres it-uddannelse til digital kommunikation med det offentlige, jf. boks 4.6.


Faelles_velfaerd
To see the actual publication please follow the link above